به وب سایت گروه مشاور سرمایه گذاری معیار خوش آمدید
دوشنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۱

کاهش تولید کارخانجات ذوب مس جهان در ماه اکتبر

فلزات اساسی

با توجه به نگرانی از رکود اقتصادی، تقاضای ضعیف و توقف تولید به دلیل تعمیرات دوره ای، سطح فعالیت کارخانجات ذوب مس در جهان طی اکتبر امسال کاهش پیدا کرد. این نتیجه گیری بر مبنای رصد ماهواره ای از کارخانجات تولیدی در سطح جهان ارائه شده است.

بر اساس بیانیه مشترک شرکت های کارگزاری Marex و SAVANT، فعالیت ذوب مس در همه بخش های جهان به جز آمریکای شمالی کاهش پیدا کرد. خدمات تحلیل ماهواره ای مارکس در سال 2019 از طریق Earth-i فعالیت خود را آغاز کرد.

رئیس بخش تحلیل داده های جهانی در مارکس می گوید: ” کاهش تولید معمولا نتیجه طبیعی روند نزولی در بازار اوراق مشتقه است و از جمله تبعات دیگر آن کاهش تولید ارائه شده به زنجیره عرضه در بازار فیزیکی می باشد.”

شرکت Earth-i در زمینه جمع آوری داده های فضایی تخصص دارد و فعالیت 80 تا 90 درصد از کارخانجات ذوب در سراسر جهان را زیر نظر دارد. این داده ها به مدیران سرمایه گذاری، معامله گران و شرکت های معدنی فروخته می شود. همچنین بخشی از اطلاعات به صورت رایگان و ماهانه در قالب شاخص فعالیت کارخانجات ذوب مس در جهان منتشر می شود.

شاخص توزیع مس جهان معیاری است که فعالیت کارخانجات ذوب را نشان می دهد. این شاخص از 49 واحد در ماه سپتامبر به 47.5 واحد در ماه اکتبر تنزل پیدا کرد. شاخص توزیع برای چین که بزرگترین تولیدکننده مس تصفیه شده در جهان است برای پنجمین ماه پیاپی نزولی بود و از 44.8 واحد در سپتامبر به 44.3 واحد در اکتبر کاهش پیدا کرد. در بیانیه منتشر شده آمده است که: “در چین، کمبود عرضه قراضه عامل دیگری است که بر سطح بهره برداری از کارخانجات ذوب مس تاثیر منفی دارد.” در این شاخص 50 واحد به معنای فعالیت در سطح میانگین 12 ماه گذشته است.

منبع:metal

دسته بندی گزارش
اخبار و رویدادها
نظر خود را بنویسید