به وب سایت گروه مشاوره سرمایه گذاری معیار خوش آمدید

آمار معاملات بازار ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش تحلیل‌گران شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -۵ تا +۵، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق با درآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه است. ارزش معاملات بازار سهام امروز بدون احتساب معاملات بلوکی به ۲۰۱۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین قابل مشاهده است که امروز شاهد خروج ۷۵۴ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها بوده‌ایم. منبع:tsetmc
انتشار شده در: یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
مشاهده گزارش

آمار معاملا بازار ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش تحلیل‌گران شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -۵ تا +۵، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق با درآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه است. ارزش معاملات بازار سهام امروز بدون احتساب معاملات بلوکی به ۲۰۳۴ میلیارد تومان رسیده است. همچنین قابل مشاهده است که امروز شاهد خروج ۴۳۹ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها بوده‌ایم. منبع:tsetmc
انتشار شده در: شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
مشاهده گزارش

تحلیل بازار طلا با نوسانات شاخص دلار

آزمایش مقاومت ۱۸۰۰ دلار در بازار طلا به گزارش تحلیل‌گران شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، صبح پنجشنبه قیمت طلا در بازار جهانی وضعیت صعودی دارد و به نظر می رسد در آینده نزدیک بار دیگر مقاومت ۱۸۰۰ دلار در اونس آزمایش خواهد شد. ساعت ۱۱ صبح پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت (۶ آوریل) طلای نقدی با ۰.۴۸ درصد یا ۸.۶ دلار صعود به قیمت ۱۷۹۴.۱۴ دلار در اونس معامله می شود. دامنه تغییرات قیمت تا این ساعت بین ۱۷۸۲.۶۳ و ۱۷۹۴.۳۰ دلار در اونس […]
انتشار شده در: پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
مشاهده گزارش

آمار معاملات بازار ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش تحلیل‌گران شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -۵ تا +۵، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق با درآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه است. ارزش معاملات بازار سهام امروز بدون احتساب معاملات بلوکی به ۲۸۹۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین قابل مشاهده است که امروز شاهد خروج ۳۴۰ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها بوده‌ایم. منبع:tsetmc
انتشار شده در: چهارشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
مشاهده گزارش

آمار معاملات بازار ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش تحلیل‌گران شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -۵ تا +۵، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق با درآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه است. ارزش معاملات بازار سهام امروز بدون احتساب معاملات بلوکی به ۱۵۳۸ میلیارد تومان رسیده است. همچنین قابل مشاهده است که امروز شاهد خروج ۳۱۳ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها بوده‌ایم. منبع:tsetmc
انتشار شده در: سه شنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
مشاهده گزارش

آمار معاملات بازار ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش تحلیل‌گران شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -۵ تا +۵، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق با درآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه است. ارزش معاملات بازار سهام امروز بدون احتساب معاملات بلوکی به ۲۰۱۲ میلیارد تومان رسیده است. همچنین قابل مشاهده است که امروز شاهد خروج ۳۹۵ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها بوده‌ایم.
انتشار شده در: یکشنبه, ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
مشاهده گزارش

آمار معاملات بازار ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش تحلیل‌گران شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -۵ تا +۵، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق با درآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه است. ارزش معاملات بازار سهام امروز بدون احتساب معاملات بلوکی به ۲۷۷۱ میلیارد تومان رسیده است. همچنین قابل مشاهده است که امروز شاهد خروج ۵۸۲ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها بوده‌ایم. منبع:tsetmc
انتشار شده در: شنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
مشاهده گزارش

آمار معاملات بازار ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش تحلیل‌گران شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -۵ تا +۵، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق با درآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه است. ارزش معاملات بازار سهام امروز بدون احتساب معاملات بلوکی به ۴۱۵۷ میلیارد تومان رسیده است. همچنین قابل مشاهده است که امروز شاهد خروج ۱۰۳ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها بوده‌ایم. منبع:tsetmc
انتشار شده در: چهارشنبه, ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
مشاهده گزارش

آمار معاملات بازار ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش تحلیل‌گران شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -۵ تا +۵، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق با درآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه است. ارزش معاملات بازار سهام امروز بدون احتساب معاملات بلوکی به ۴۱۲۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین قابل مشاهده است که امروز شاهد خروج ۱۸۰ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها بوده‌ایم.
انتشار شده در: سه شنبه, ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
مشاهده گزارش

آمار معاملات بازار ۶ ارد یبهشت ۱۴۰۰

به گزارش تحلیل‌گران شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -۵ تا +۵، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق با درآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه است. ارزش معاملات بازار سهام امروز بدون احتساب معاملات بلوکی به ۲۶۴۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین قابل مشاهده است که امروز شاهد خروج ۳۲۹ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها بوده‌ایم. منبع:tsetmc
انتشار شده در: دوشنبه, ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
مشاهده گزارش

آمار معاملات بازار ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش تحلیل‌گران شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -۵ تا +۵، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق با درآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه است. ارزش معاملات بازار سهام امروز بدون احتساب معاملات بلوکی به ۱۵۵۹ میلیارد تومان رسیده است. همچنین قابل مشاهده است که امروز شاهد خروج ۵۳۱ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها بوده‌ایم. منبع:tsetmc
انتشار شده در: یکشنبه, ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
مشاهده گزارش

آمار معاملات بازار ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش تحلیل‌گران شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -۵ تا +۵، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق با درآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه است. ارزش معاملات بازار سهام امروز بدون احتساب معاملات بلوکی به ۱۶۴۸ میلیارد تومان رسیده است. همچنین قابل مشاهده است که امروز شاهد خروج ۳۷۰ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها بوده‌ایم. منبع:TSETMC
انتشار شده در: شنبه, ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
مشاهده گزارش