به وب سایت گروه مشاور سرمایه گذاری معیار خوش آمدید
پنجشنبه, ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا

به گزارش تحلیل‌گران شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، تحلیل بازار بنزن آسیا: فوب کره در این هفته 75 دلار در هر تن در قیاس هفتگی بالاتر رفت به بیشترین حد در سه سال گذشته رسید.

– مبانیِ متضاد در بازار تشخیص راستای قیمتها را برای محموله های فوری پیچیده تر کرده است.

– قیمتها در اروپا و آمریکا به پشتوانه CP بازار فوب کره را تقویت کرده اند.

شاخص فوب کره در این هفته 18 دلار در هر تن در قیاس روزانه رشد یافت و در پایان هفته به رقم 937 دلار در هر تن که بیشترین حد در سه سال اخیر است رسید. این شاخص آخرین بار در 29 ژانویه 2018 به رقم 67/946 دلار در هر تن رسیده بود.

از آغاز این هفته، شاخص فوب کره مدام روندی صعودی داشت در همان حال که در مقایسه هفتگی نیز سرانجام به رشدی در حد 33/75 دلار در هر تن رسید.

یکی از منابع بازار گفته است که این رشد شدید در بازار با وجود روند برگشتی در بازار از حالت وارونه گی باورنکردنی بوده است.

رشد نرخ بنزن همچنین در حالی صورت می گیرد که معاملات CP برای ماه می در اروپا و ایالات متحده آغاز شده است و نرخ بنزن در ساحل خیلج آمریکا برای آوریل DDP 10 درصد رشد یافته است و به رقم 440 سنت در هر گالن DDP رسیده است، که بالاترین حد در شش سال اخیر بوده است.

در طی این هفته، منابع بازار اطلاع داده اند که مبانی بازار برای محموله های فوری وضعیتی «نامعلوم» داشته اند و شرایط پررونق و راکد وضعیت قیمتها را درگیر بی نظمی شدید کرده است، در همان حال که به دلیل کمبود عرضه، اختلاف استیرن و بنزن در بازار پایین دستی به شدت کاهش یافته است.

یکی از تجار نیز اظهار داشته است در ماه های آینده مهمترین عامل در بازار آغاز به کار واحد.2 ژژیانگ در چین خواهد بود. قرار است خط اول تولید در این واحد در ژوئن سال جاری کار خود را شروع کند.

در این میان، مبانی بازار استیرن و بنزن در این هفته راستاهای متضادی را پس از 16 آوریل نشان داده اند، در همان حال که استیرن با آغاز به کار یک کارخانه جدید شرایطی راکدتر را به خود دیده است. شرکتهای CNOOC و شل آغاز به کارِ موفقیت آمیزِ یک واحد جدید را در 15 اعلام داشته اند.

در جنوب شرق آسیا، تقاضا در این منطقه از سوی کشورهای مختلف بازار را عموماً در سطح خوبی نگاه داشته است، که به عنوان نمونه تقاضا در بازار CFR اندونزی مثالی از آن بوده است.

قرار بوده است در آخر همین هفته، شرکت پتروناس مالزی واحد خود را به کار اندازد.

تحلیل بازار تولوئن آسیا: استحکام در بازارها آروماتیک بازار تولوئن را تقویت کرده است.

– اختلاف پاراکسیلن و تولوئن به حد 150 دلار در هر تن رسید.

– صعود نرخ نفت خام سبب شده است تا برنت برای ماه ژوئن به رقم 67 دلار در هر بشکه برسد.

فعالیت در بازار تولوئن آسیا در هفته ای که گذشت اندک گزارش شد، با آنکه تقویت بازارهای آروماتیک همچنان به بازار تولوئن نیز کمک کرده است.

اختلاف میان نرخ CFR تایوان/چین برای پاراکسیلن و نرخ تولوئن به شیوه فوب کره این هفته به رقم 150 دلار در هر تن رسید، پیش از آنکه در 16 آوریل به رقم 83/149 دلار در هر تن برسد.

اختلاف مذکور از رقم پایین 33/112 دلار در هر تن در 8 آوریل به این میزان در هفته اخیر رسیده است.

برخی از منابع بازار رشد قیمت نفت را در هفته گذشته علت تقویت بازار تولوئن دانسته اند. نرخ نفت برنت به شیوه سلف در این هفته در حد 98/66 دلار در هر بشکه قرار گرفت که نمایانگر جهشی در حد 27/4 دلار در هر بشکه است.

برخی دیگر نیز در بازار علت را امکان کنترل دولت چین بر روی برخی پالایشگاه ها در این کشور دانسته اند، امری که سبب گردیده است تا میل به خرید برای محصولات ترکیبی بالاتر رود.

نرخ محصول فوری برای نیمه دوم آوریل به شیوه تانکری در بازار داخلی چین در این هفته به 5590 یوان در هر تن اعلام شد که در ادامه به رقم 5550 یوان در هر تن کاهش یافت. این رقم در حد 5545 یوان در هر تن برابر با 26/730 دلار در هر تن بر مبنای تراز وارداتی خواهد بود. نرخ CFR چین در این هفته در حد 730 دلار در هر تن اعلام گردید و نرخ فوب کره نیز در بازار فیزیکی در حد 707 دلار در هر تن قرار گرفت.

در جنوب شرق آسیا، عرضه کنندگان پاسخ سردی را در کل بازار به دلیل فرارسیدن ماه رمضان و نیز کاهش تقاضا در بازار هندوستان دریافت داشته اند.

تحلیل بازار حلال MX آسیا: تقویت بازار آروماتیکها سبب بهبود بازار شده است.

– بخش ترکیب بنزین بازار چین را حمایت کرده است.

– موج دوم کرونا بازار هند را دچار عدم قطعیت کرده است.

در این هفته، وضعیت مستحکم بازار محصولات آروماتیک سبب حمایت از بازار حلال MX شد، با آنکه در برخی مناطق تقاضا همچنان پایین مانده است.

در چین، بازار حلال MX عمدتاً به سبب وضعیت پررونق بازار ترکیبات بنزین مورد حمایت قرار گرفته است. در بازار همچنین اعلام شده است که دولت قصد دارد تا برخی واحدها را مورد کنترل بیشتر قرار دهد، امری که گرایش به خرید را در بازار برای بعضی محصولات بیشتر کرده است. نرخ محصول فوری در بازار داخلی چین در این هفته به رقم 5500 یوان در هر تن رسید و از این نیز فراتر رفت و با مبلغ 5650 تا 5750 یوان در هر تن برابر گردید.

میزان فهرستها در چین در این هفته نشانگر افت بود و در حد 82800 تن ایستاد، که از آن 7700 تن متعلق به حلال MX بوده است. این امر نمایانگر افتی شدید در میزان انبارهای حلال MX بوده است، که در هفته قبل میزان آن در حد 8500 تن گزارش شده بود. در این هفته، شاخص CFR چین در بازار فیزیکی در حد 711 دلار در هر تن اعلام شده است.

در کره جنوبی به نظر می رسد عرضه محدود مانده است، در حالی که درباره محموله های ماه می اطلاعات کافی در دست نیست. در همین حال، میل به خرید برای ماه می بالاتر رفته است و یک مزایده به شیوه فوب کره در این هفته به نرخ 694 دلار در هر تن اعلام گردیده است.

با این حال، هند و جنوب شرق آسیا از نظر تقاضا وضعیتی نامناسب را تجربه کرده اند، یعنی جایی که در آن بحثها بر سر قیمت با توجه به نرخ حمل و نقل شرایط مطلوبی نداشته است. گفته می شود در جنوب شرق آسیا نرخ بحثها اینک در حد 710 تا 720 دلار در هر تن به شیوه CFR بوده است. در روز 16 آوریل نرخ CFR این منطقه در حد 718 دلار در هر تن اعلام گردید.

در هند، در نیمه هفته نرخ محصول حلال MX بالاتر رفت، در حالی که میل به خرید باالنسبه ضعیف مانده است. شاخص خرید برای این محصول در هفته ای که گذشت در حد 735 تا 740 دلار در هر تن اعلام شده است.

تحلیل بازار پاراکسیلن آسیا: نرخها در این هفته 50/52 دلار در هر تن جهش کردند، وضعیتی که ناشی از بهبود شرایط بازار و گرایش به خرید بوده است.

– اختلاف PX و نفتا در این هفته پس از شش هفته سرانجام عقب نشینی کرد.

– بازار همچنان به آغاز به کار واحدهای PTA و PX چشم دوخته است.

در آخرین روز هفته، نرخ پاراکسیلن در بازار آسیا ثابت ماند، در حالی که بازار ساختار وارونه قرار گرفته بود؛ این شرایط پس از سه روز متوالی رشد قیمت در بازار پدید آمد. نرخ شاخصها در این هفته سرانجام به رقم 83/856 دلار در هر تن به شیوه CFR تایوان/چین و 83/838 دلار در هر تن به شیوه فوب کره رسیدند، میزانی که نشانگر 50/52 دلار در هر تن رشد بوده است.

در روز 16 آوریل، بحثها در بازار اندک بود در حالی که تمایل به خرید در بازار قابل ملاحظه بوده است.

اختلاف نفتا و PX در این هفته، پس از شش هفته متوالی، سرانجام متوقف شد و در حد 83/267 دلار در هر تن ایستاد، که با این همه همچنان 25/21 دلار در هر تن بیش از هفته قبل است و از میزان متوسط ماهانه، یعنی 05/253 نیز فراتر بوده است. در این میان اختلاف پاراکسیلن با ایزومر MX در حد طیف مورد نظر یعنی 80 تا 85 دلار در هر تن گزارش شده است.

بازار در این هفته، همچنان در انتظار آغاز به کار واحدهای PTA متعلق به ژژیانگ پتروکمیکال و ییشنگ نینگبو بوده است. منابع بازار اظهار داشته اند که چشم انداز بازار در نیمه دوم سال وضعیتی نامعلوم به خود خواهد گرفت و به طور عمده وابسته به شرایط بازار بالادستی خواهد بود.

تحلیل بازار ایزومر MX آسیا: قیمتها در این هفته 41 تا 47 دلار در هر تن جهش کردند، در حالی که نفت خام رشد یافته و عرضه محدود مانده است.

– پاراکسیلن در این هفته 50/52 دلار در هر تن رشد یافت.

– اختلاف با نفتا بیشتر شد.

محصول ایزومر MX در این هفته شاهد رشد قیمتی در حد 47 دلار در هر تن بود که نرخ نهایی این محصول را به 772 دلار در هر تن به شیوه فوب کره رساند؛ همچنین، جهش 46 دلاری آن در بازار CFR تایوان قیمت را به رقم 790 و رشد 41 دلاری در بازار CFR چین مبلغ آن را به 786 دلار در هر تن رساند، امری که به واسطه افزایش نرخ در بازار بالادستی و کاهش عرضه پدید آمده است.

همچنین، در بازار پایین دستی قیمت پاراکسیلن 50/52 دلار در هر تن در این هفته رشد یافت و به رقم 83/856 دلار در هر تن به شیوه CFR تایوان/چین رساند.

یکی از دلایل عمده وضعیت کنونی بازار عرضه محدود به دلیل انجام روند تغییر فصل واحدها خاصه در ژاپن بوده است، جایی که در آن چندین تولیدکننده در طی آوریل و ژوئن به انجام روند تعمیر و نگهداری خواهند پرداخت.

در طی این هفته، اختلاف میان ایزومر MX و نفتا در بازار 75/15 دلار در هر تن گسترش یافت و به رقم 183 دلار در هر تن رسید.

تحلیل بازار اورتوکسیلن آسیا: قیمتها 20 تا 25 دلار در هر تن با رشد بازار بالادستی بالاتر رفتند.

– نرخ OX در بازار داخلی چین در قیاس هفتگی بالاتر رفت.

– تولیدکنندگان به معامله با بیرون از منطقه آسیا چشم دوخته اند.

نرخ محصول اورتوکسیلن در بازار آسیا در طی هفته اخیر 25 دلار در هر تن بالاتر رفت و به رقم 785 دلار در هر تن به شیوه CFR چین و 835 دلار در هر تن به شیوه فوب کره رسید و با رشدی در حد 20 دلار در هر تن نیز با رقم 785 دلار در هر تن به شیوه CFR جنوب شرق آسیا برابر گردید، وضعیتی که به طور عمده به دلیل شرایط بازار بالادستی و رشد قیمت در بازار داخلی و بازار انیدرید فتالیک پدید آمده است.

تولیدکنندگان در این هفته به صادرات محصول به بیرون از آسیا روی آورده اند زیرا در سایر نقاط قیمتها در حال حاضر جذاب تر بوده اند. در این هفته، یک محموله برای بارگیری در آوریل به شیوه فوب کره به نرخ 830 تا 840 دلار در هر تن معامله شد.

همچنین، برخی تجار نیز در حال بررسی امکان صادرات مجدد محصول از چین به سایر نقاط هستند، با آنکه هیچ معامله ای در این میان به شیوه فوب چین صورت نپذیرفته است.

میزان فهرستها در داخل چین در این هفته در حد 50.000 تن گزارش شده است، ولی ناظران بازار گفته اند که این امکان وجود دارد که بتوان OX را به منظور ترکیبات بنزین مورد استفاده قرار داد، زیرا قیمت اورتوکسیلن در حال حاضر در شرق چین پایینتر از قیمت ماده اولیه ایزومر MX بوده است.

در این میان، در بازار بالادستی قیمت ایزومر MX در این هفته 47 دلار در هر تن رشد یافت و به مبلغ 772 دلار در هر تن به شیوه فوب کره رسید.

تحلیل بازار استیرن آسیا: پس از چهار روز در این هفته، روند صعودی متوقف شد.

– میزان فهرستها در شرق و جنوب چین بازهم کاهش یافت.

– میزان سود در بازار استیرن همچنان با مقاومت در بازار پایین دستی مواجه است.

نرخ محصول استیرن در بازار آسیا در این هفته 20 دلار در هر تن در روز آخر هفته افت کرد، در حالی که چهار روز پیاپی از رشد را پشت سر گذارده بود؛ در این حال، لایکانها به بالا گرد شدند تا با میانگین نیمه دوم می برابر گردند.

CFR چین در این هفته 1218 دلار در هر تن ارزیابی گردید، پس از آنکه بر روی هم هفته ای پرنوسان را پشت سر گذارد؛ در طی این هفته قیمتها از 1155 دلار در هر تن در آغاز هفته رشد کردند و به رقم 1239 دلار در هر تن در نیمه هفته رسیدند. اختلاف زیاد میان مزایده ها و پیشنهادها در این هفته مشاهده شد.

میزان فهرستها در جنوب چین به زیر 10.000 تن رسیده است و میزان فهرستهای تجاری در حال حاضر در حد 3200 تن گزارش شده است. با وجود آغاز به کار برخی واحدها، همچنان دسترسی به محصول محدود بوده است.

محصول بنزن در بازار بالادستی در این هفته به دلیل استحکام بازار بازار ایالات متحده که در آن 10 درصد رشد قیمت مشاهده شده است تقویت شد. شاخص فوب کره برای محصول بنزن در هفته جاری 18 دلار رشد یافت و به رقم 937 دلار در هر تن رسید.

در هندوستان، نرخ استیرن در این هفته رشد یافت، امری که با کل بازار منطقه همسویی داشته است. با آنکه تقاضا در منطقه به احتمال زیاد مناسب خواهد ماند، موج دوم شیوع کرونا در هند وضعیت بازار را راکد ساخته است.

تحلیل بازار کاپرولاکتام آسیا: قیمتها 10 دلار در هر تن در شرق چین کاهش یافتند.

– میزان نقدینه گی در بازار همچنان کم است، و خریداران و فروشندگان نمی توانند بر سر قیمت به توافق برسند.

– با پایین ماندن میزان فهرستها، عرضه همچنان کم است.

نرخ شرق دور به شیوه CFR برای محصول کاپرولاکتام در این هفته 10 دلار در هر تن پایین آمد و به رقم 1990 دلار در هر تن رسید، در همان حال که وضعیت بازار به دلیل تضادهای میان فروشندگان و خریداران راکدتر شده است. این هفته سومین هفته متوالی بوده است که معاملات در بازار به انجام نمی رسند.

وضعیت راکد بازار کاپرولاکتام نتیجه شرایط بازار داخلی چین نیز بوده است، در همان حال که سینوپک یکی از فروشندگان عمده منطقه، میزان قیمت اسمی خود را پایین آورده است.

در همان حال، در بازار پایین دستی میزان تقاضا برای پلی آمید 6 پایینتر از حدی بوده است که بتواند از بازار کاپرولاکتام حمایت نماید، زیرا قیمت در داخل چین و در شرق این کشور همسو با کاپرولاکتام کمتر شده است.

در بازار، عرضه همچنان اندک مانده است در همان حال که محموله های دریایی هنوز وارد منطقه نشده اند، در حالی که تولیدکنندگان آسیایی همه حجم از محموله ها را برای مشتریان معاملات مدت دار ارائه داده اند.

در ضمن، در بازار تایوان و کره جنوبی خریداران تقاضای مناسبی را برای محصول داشته اند و گفته شده اند آنها نرخ خود را در حد 1950 تا 1980 دلار در هر تن ارائه کرده اند.

تحلیل بازار متانول آسیا: قیمتها در این هفته با وجود رشد فعالیت ثابت ماندند.

– صادرات از چین به اندونزی انبارهای ساحلی را تخلیه کرده است.

– تقاضا در اندونزی در ماه رمضان به صفر رسیده است.

در این هفته، بازار متانول آسیا به سقف خود رسید در حالی که بحثها و معاملات نیز روندی رو به رشد داشتند.

در چین، هفته ها فعالیت تخلیه انبارها سبب شد تا فهرستهای متانول تقریباً خالی گردند و قیمت متانول در داخل 108 یوان در هر تن بالاتر رود و به رقم 2480 یوان در هر تن برای محصولات فوری برسد. گفته شده است که یک معامله برای محصولی در حد 3000 تن در این هفته به نرخ 330 دلار در هر تن به شیوه CFR چین برای پایان آوریل مورد معامله قرار گرفته است.

منابع بخش تجارت همچنین گفته اند که میزان صادرات چین به اندونزی در فصل اول سال در حد 85000 تن بوده است، پس از آنکه تولیدکننده اندونزی، یعنی کالتیم متانول، در 15 ژانویه به حالت تعطیل درآمد تا سپس کار خود را 29 مارس از سر گیرد.

در کره جنوبی، مبانی بازار متوازن گزارش شده است و بازار با اندکی کاهش عرضه رودررو بوده است.

تحلیل بازار MTBE آسیا: نرخها در این هفته 15 دلار در هر تن به دلیل رشد فعالیت خرید بالاتر رفتند.

– منع مسافرت به دلیل شیوع دوباره کرونا رشد بازار بنزین را محدود کرده و بازار ترکیبات وابسته به آن را نیز متأثر از خود کرده است.

– نرخ 92 RON در این هفته 1 درصد بالاتر رفت؛ و نفت خام نیز در قیاس روزانه 1 درصد رشد داشت.

محصول MTBE در این هفته 15 دلار در هر تن در قیاس روزانه در پایان هفته رشد یافت و به رقم 750 دلار در هر تن به شیوه فوب سنگاپور رسید، در حالی که گرایش به خرید نیز مطلوب گزارش شده است.

در طی فرآیند پایانی سامانه پلتس در این هفته، یک معامله برای محصولی در حد 3000 تن به نرخ 738 دلار در هر تن به شیوه فوب تنگه به انجام رسید و در ادامه نرخ آن به 750 دلار در هر تن افزایش یافت. در بازار بنزین، 92 RON در این هفته 1 درصد رشد یافت و به رقم 87/78 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت برنت به شیوه سلف 1 درصد افزایش داشت و به رقم 98/66 دلار در هر بشکه رسید.

در اخبار، همچنین، آمده است که محدودیتها به دلیل تداوم شیوع کرونا سبب گردیده است تا تقاضا در بازار ترکیبات بنزین در منطقه آسیا کاهش یابد، امری که در ماه رمضان شدت بیشتری نیز پیدا کرده است.

تحلیل بازار اتیلن آسیا: قیمتها ثابت ماندند، در حالی که بحثها نیز در بازار محدود بود.

– به دلیل اختلاف زیاد میان مزایده و پیشنهاد، قیمتها در بازار نوسان پیدا کردند.

– شرکت تایلندی PTT پس از قطع برق، در 17 آوریل، واحد خود را راه اندازی کرده است.

محصول اتیلن در بازار محلی آسیا در این هفته 35 دلار در هر تن رشد قیمت داشت و در پایان هفته به رقم 1105 دلار در هر تن به شیوه CFR شمال شرق آسیا و 1050 دلار در هر تن به شیوه CFR جنوب شرق آسیا رسید، در حالی که میزان تولید اندک بوده و عرضه کاهش یافته است.

عرضه در شمال شرق آسیا همچنان کم است، در حالی که کاهش صادرات از کره جنوبی نیز در این میان اهمیت به سزایی یافته است.

با این حال، تقاضا از سوی چین اندک گزارش شده است، که می باید علت آن را افت قیمت در بازار داخلی این کشور دانست. شاخصهای خرید در چین در حال حاضر در حد 1100 دلار در هر تن به شیوه CFR گزارش شده اند، در حالی که میل به خرید به قیمت ثابت اندک بوده است.

به دلیل اختلاف زیاد میان نرخ فروش و خرید انتظار می رود معاملات بیشتری بر مبنای نرخ شناور به انجام رسند.

شرکت تایلندی PTT واحدها پنج گانه خود را در 14 آوریل به دلیل قطع برق تعطیل کرد؛ این واحدها در روز 17 آوریل پس از رفع مشکل دوباره کار خود را آغاز کرده اند.

در بازار پایین دستی، مونومر استیرن در این هفته 21 دلار در هر تن کمتر از قبل و برابر با نرخ 1218 دلار در هر تن به شیوه CFR چین اعلام شد، در حالی که MEG در این هفته ثابت و در حد 655 دلار در هر تن به روش CFR چین ارائه شد.

در بازار بالادستی، شاخص اصلی نفتای ژاپن به شیوه C+F در این هفته 12 دلار در هر تن رشد داشت و به نرخ 589 دلار در هر تن رسید.

تحلیل بازار MEG آسیا: قیمتها در این هفته پایدار ماندند.

– شرکت MEGlobal ACP خود را در حد 830 دلار در هر تن اعلام داشت.

– شل ACP خود را در حد 850 دلار در هر تن قرار داد.

نرخ محصول مونواتیلن گلیکول در این هفته در بازار آسیا پایدار بود و میزان بحثها در بازار نیز اندک ماند.

شرکت MEGlobal نرخ محموله های ماه می خود را را در حد 830 دلار در هر تن به شیوه CFR آسیا اعلام داشته است، که 100 دلار در هر تن کمتر از ماه آوریل است. شل نیز نرخ محصول ACP خود را برای ماه می در حد 850 دلار در هر تن به شیوه CFR آسیا اعلام کرده است که بازهم 100 دلار در هر تن کمتر از ماه آوریل است.

ماه می معمولاً فصل رکود بازار MEG به حساب می آید.

تحلیل بازار پروپیلن آسیا: نرخ CFR چین در این هفته 15 دلار در هر تن در قیاس هفتگی بالاتر رفت، در حالی که یکی از واحدها نیز به حالت تعطیل درآمده است.

– فورموسا قرار است واحد شماره.1 متکی بر نفتای خود را در 19 آوریل راه اندازی نماید.

– شرکت PTTGC تایلند پس از تعطیلی ناگهانی در 17 آوریل دوباره به کار بازگشته است.

نرخ پروپیلن در بازار آسیا به شیوه CFR در این هفته 15 دلار در هر تن رشد یافت، امری که به واسطه تعطیلی ناگهانی یکی از واحدهای عمده در منطقه شمال شرق آسیا پدید آمد.

شرکت فورموسای تایوان قرار است واحد شماره1 متکی بر نفتای خود را در 19 آوریل پس از تعطیلی برنامه ریزی شده دوباره فعال سازد.

این واحد ظرفیت تولید 700.000 تن اتیلن و 360.000 تن پروپیلن در سال را دارا است.

علاوه بر فورموسا، یکی از شرکتهای عمده در منطقه در نینگبوی چین تولید خود را در 12 آوریل به دلیل مسائل فنی تعطیل کرده است.

نرخ شاخص پروپیلن به شیوه CFR در این هفته در حد 1085 دلار در هر تن ایستاد که 15 دلار در هر تن بیش از آخرین ارزیابی بوده است.

در اخبار واحدها، همچنین، اعلام شده است که شرکت PTTGC تایلند بنا دارد تا هر پنج واحد خود را که در 14 آوریل به دلیل قطع برق متوقف شده بودند در 17 ماه جاری دوباره به کار اندازد.

تحلیل بازار بوتادین آسیا: نرخها 70 تا 80 دلار در هر تن به دلیل مازاد عرضه افت کردند.

– نرخ CFR چین به کمترین حد در 2 ماه اخیر رسید.

– چین همچنان به صادارت بوتادین مبادرت می ورزد.

نرخ محصول بوتادین در بازار آسیا در این هفته در قیاس روزانه در پایان هفته 70 تا 80 دلار در هر تن افت کرد و به شیوه CFR به کمترین حد در طی دو ماه گذشته رسید، در همان حال که میزان عرضه در بازار به شدت بالا رفته است.

در قیاس با هفته پیش نیز محصول بوتادین افتی در حد 70 تا 80 دلار در هر تن را به خود دیده بود.

این ضعف در بازار به دلیل ضعف کلی وضعیت بازار در چین بوده است. برخی از منابع بازار اظهار داشته اند که میزان فهرستها در چین همچنان بالا مانده است. و بعضی نیز گفته اند که میزان فهرستها در شرق چین در حدود 2000 تن کاهش پذیرفته و به 41000 تن در این هفته رسیده است، ولی این رقم هنوز بالاتر از میزان مناسب در حد 25000 تا 30.000 تن است.

در نتیجه این وضعیت، نرخ محصول بوتادین در بازار داخلی چین 200 یوان در هر تن در این هفته کاهش داشت و به رقم 7500 یوان در هر تن یا 996 دلار در هر تن بر مبنای تراز وارداتی رسید. سینوپک نیز نرخ فهرست شده خود را در حد 6600 تا 6700 یوان در هر تن نگاه داشته است.

بر طبق آخرین آمارهای ارسالی، میزان واردات کره جنوبی در ماه مارس 4/59 درصد نسبت به ماه قبل رشد داشته و به میزان 39147 تن رسیده است. این میزان نسبت به سال گذشته 3/79 درصد بیشتر بوده است.

گفته شده است که میزان تولید بوتادین در چین همسو با آغاز به کار برخی واحدها رشد داشته است.

در این بین، منابع بازار گزارش داده اند که میزانی از تقاضا از سوی کره جنوبی برای ماه می گزارش شده است. با این همه، آنها یادآور شده اند که این تقاضا به احتمال زیاد به توسط عرضه از سوی چین تأمین خواهد شد.

تحلیل بازار PVC آسیا: پس از اعلام نرخهای ماه می، بازار ثابت ماند.

– پیشنهادهای تازه برای ماه می 30 دلار در هر تن بالاتر رفتند.

– تقاضا در هندوستان و جنوب شرق آسیا افت می کند.

نرخ محصول PVC در این هفته در بازار آسیا در قیاس هفتگی پس از اعلام نرخ ماه می ثابت ماند.

نرخ پیشنهادها برای ماه می در این هفته در حد 1540 دلار در هر تن به شیوه CFR چین، 1670 دلار در هر تن به شیوه CFR هندوستان، و 1490 دلار در هر تن به شیوه فوب تایوان اعلام شده است، که 30 دلار در هر تن بالاتر از نرخ ماه آوریل است. این نتیجه با انتظار بازار برای 30 تا 50 دلار در هر تن رشد همسو بوده است.

با وجود رشد نرخ پیشنهادها برای ماه می، برخی از منابع بازار گفته اند که تمایل به خرید برای محموله های محلی محدود مانده است در همان حال که مصرف کنندگان نهایی به دلیل بالا بودن قیمتها احتیاط پیشه کرده اند.

منابع بازار گفته اند که دشوار بشود محموله ها را بیش از نرخ 1500 دلار در هر تن به شیوه CFR چین به فروش رساند، آن هم در حالی که بازار داخلی شاهد افت بوده است.

عرضه کنندگان چینی در این بین همچنان به صادرات محصول با قیمتهایی بالاتر از داخل ادامه داده اند. قیمت در داخل چین در این هفته 50 یوان در هر تن افت کرد و به رقم 9400 یوان در هر تن برای نوع محصول متکی بر اتیلن رسید، در حالی که نوع متکی بر کاربید با 150 یوان در هر تن افت با میزان 8700 یوان در هر تن برابر گردید.

تقاضا در هندوستان و جنوب شرق آسیا بنا بر گزارشها روندی نزولی داشته است. منابع بازار گفته اند که میزان عملیات واحدهای پایین دستی PVC در هند در حد 60 درصد بوده است، در حالی که حاشیه سود نیز وضعیت وخیمتری به خود گرفته است.

در اندونزی نیز با شروع ماه رمضان، میزان تقاضا کاهش یافته است. برخی از منابع بازار گفته اند که به احتمال در این ماه صادرات از اندونزی رشد خواهد یافت.

تحلیل بازار LDPE آسیا: نرخ در جنوب شرق آسیا به دلیل افت تقاضا در ماه رمضان کاهش یافت.

– شرکت SCG واحد LDPE خود را برای نگهداری در ماه می تعطیل خواهد کرد.

– شرکت PTT تایلند بخش LDPE خود را از نیمه آوریل برای 24 روز به حالت تعطیل درآورده است.

نرخ محصول LDPE در بازار آسیا در هفته ای که گذشت پایدار ماند، یا با کمی افت همراه بود.

در جنوب شرق آسیا، قیمتها به دلیل تقاضای کم در طی ماه رمضان افت کردند.

در اخبار واحدها، شرکت SCG تایلند واحد 160.000 تنی خود را تا اوایل ماه می به حالت نگاه خواهد داشت تا عملیات تعمیر و نگهداری را در آن به انجام رساند.

شرکت PTT تایلند نیز بخش 300.000 تنی خود را از نیمه آوریل برای 24 روز تعمیر و نگهداری تعطیل کرده است.

در بخش حمل و نقل، اعلام شده است که نرخ حمل و نقل در مسیرهای بلند در حد 50 تا 100 دلار در هر تن برای برخی از مسیرها رشد یافته است. منابع بازار گفته اند که در این میان هیچ روندی از استانداردسازی میان مسیرهای گوناگون به انجام نرسیده است.

در هفته های اخیر، نبود دسترسی به کانتینر در بازار آسیا تداوم یافته است و مشکلی درازمدت بوده است.

به طور معمول، نرخ حمل و نقل در بحثها بر سر قیمت مطرح نمی گردد. و فروشندگان گفته اند که در حال حاضر درباره نرخ حمل و نقل بالا نگرانی ندارند، زیرا نرخ حمل و نقل با مشتریان خواهد بود. اکنون، فروشندگان بیشتر نگران تجمع محموله ها و کشتیها در بنادر هستند.

تحلیل بازار LLDPE آسیا: نرخها بر بستری راکد ثابت ماندند یا کمی افت کردند.

– شرکت دائلیم کره جنوبی واحد LLDPE تازه خود را با ظرفیت کامل راه اندازی کرده است.

– شرکت GAIL هندوستان قصد دارد تا واحدهای HDPE/LLDPE خود را در ماه می متوقف سازد.

در طی هفته اخیر، قیمت محصول LLDPE در بازار آسیا پایدار ماند یا با کمی کاهش همراه بود، وضعیتی که می باید به دلیل تقاضای اندک در ماه رمضان پدید آمده باشد.

با این حال، نرخ محصول mLLDPE در بازار به دلیل عرضه اندک بالا ماند.

قیمت LLDPE به شیوه CFR در این هفته در جنوب آسیا نیز ثابت بود در همان حال که خریداران به دلیل وضعیت پررونق بازار دیدگاه ای احتیاطی اتخاذ کرده اند. در چند ماه اخیر بازار پلی اتیلن در هندوستان عمدتاً وضعیتی پررونق داشته است.

در  اخبار واحدها نیز شنیده ایم که LG کره جنوبی قصد دارد تا واحد 800.000 تنی خود را در سال 2021 به کار اندازد. این واحد جدید از ماده اولیه نفتا تغذیه خواهد کرد.

تحلیل بازار HDPE آسیا: با افت تقاضا نرخها کاهش یافتند.

– شرکت تایلند بانکوک پلی اتیلن واحد HDPE خود را در جولای متوقف خواهد کرد.

– شرکت لوته کمیکال کره جنوبی تا پایان سال واحد PE خود را راه اندازی خواهدکرد.

در این هفته در بازار HDPE آسیا قیمتها عمدتاً ثابت ماندند، یا با کاهش همراه شدند، که می باید علت آن را رسیدن ماه رمضان دانست.

قیمت HDPE از درجات مختلف در بازار جنوب آسیا نیز ثابت مانده است. در همین حال، گفته شده است که خریداران به دلیل شیوع دوباره ویروس کرونا احتیاط پیشه کرده اند. به نظر می رسد در این منطقه انباشت دوباره محصول آغاز گردد زیرا اعلام شده است که یکی از تولیدکنندگان در هند به شکلی غیرمنتظره واحد خود را برای تعمیرات تعطیل کرده است.

شرکت تایلند بانکوک پلی اتیلن که بخش­ای از PTT به حساب می آید، قرار است واحد 125000 تنی خود را در جولای برای 15 روز به حالت تعطیل درآورد.

شرکت لوته کمیکال کره جنوبی نیز واحد جدید خود را به ظرفیت 850.000 تن در یئوسو تا پایان سال جاری راه اندازی خواهد کرد.

تحلیل بازار HDPE بازیافتی در آسیا: وضعیت قیمتها ثابت ماند، در حالی که میزان معاملات اندک بوده است.

– تقاضای اندک به دلیل اعمال استانداردهای بهداشتی سخت در دوران کرونا

– واردات کمتر ماده خام به دلیل نرخ بالای حمل و نقل

قیمت محصول HDPE بازیافتی در این هفته در بازار آسیا ثابت ماند در حالی که معامله برای ماده اولیه بازیافتی در بازار بسیار اندک بوده است.

در این هفته طیفی از قیمتها در بازار اعلام شده است، در حالی که ماده با رنگ ناشفاف قیمتی تا 50 درصد کمتر از ماده شفاف داشته است.

صنعت بازیافت در جنوب شرق آسیا در حال حاضر در تلاش است بتواند با وجود زیرساختهای نامناسب در بخش رسیده گی به پسماند و در طی دوران کرونا فعالیت خود را ادامه دهد.

همچنین، به دلیل کاهش نیروی انسانی لازم به جهت جمع آوری زباله میزان ماده اولیه موجود بسیار پایین آمده است.

بسیاری از بازیافت کنندگان در منطقه بر طبق گزارشها تنها به فعالیت محلی روی آورده اند.

یکی از تولیدکنندگان نیز اعلام داشته است که بازیافت در ایالات متحده ساده تر از سایر نقاط و آسیا است زیرا در این کشور مشخصات استاندارد برای هر محصول تعیین شده است ولی در آسیا هرمونیزاسیون صورت نگرفته است.

تحلیل بازار PP آسیا: قیمتها به دلیل وضعیت نامناسب تقاضا سقوط کردند.

– چین همچنان در انتظار بهبود تقاضا مانده است.

– جنوب و جنوب شرق آسیا وضعیتی راکد به خود گرفته اند.

به دلیل تقاضای اندک، قیمتها در بازار در طی این هفته تحت فشار قرار داشتند.

قیمت در بازار داخلی چین در این هفته 375 یوان در هر تن سقوط کرد و به رقم 8700 یوان در هر تن به شیوه درب کارخانه رسید.

معاملات در بازار فیزیکی به دلیل قیمتهای پایینتر جذابتر شده است، ولی بازار PP در چین همچنان در انتظار بهبود تقاضا مانده است.

میزان انبارهای PP و PE در چین در حدی قابل اداره و برابر با 925000 تن، یعنی 30.000 تن بیش از هفته قبل، اعلام گردیده است.

تولیدکنندگان PP در چین بازهم قیمت صادرات خود را پایین آوردند و در این هفته آن را به 1260 تا 1300 دلار در هر تن به شیوه فوب چین رساندند.

در جنوب شرق آسیا، تقاضا بسیار اندک بوده است در همان حال که بسیاری از دست اندرکاران بازار انتظار دارند نرخها افت کنند.

تولیدکنندگان خاورمیانه در حال حاضر بر نرخ پیشنهادها به جنوب شرق آسیا تأکید داشته اند زیرا عرضه homo PP همچنان اندک بوده است.

با این حال، برخی از شرکتهای صاحب محموله های خاورمیانه تصمیم گرفته اند تا قیمت را تا حد 1400 دلار در هر تن به شیوه CFR جنوب شرق آسیا پایین بیاورند.

تحلیل بازار PS آسیا: قیمتها با وجود محدودیت عرضه ثابت ماندند.

– تقاضا برای PS در چین اندک بوده است در حالی که امکان واردات نیز از میان رفته است.

– عرضه کنندگان در چین به بازار بین المللی چشم دوخته اند.

در این هفته نرخ پلی استیرن در بازار آسیا عمدتاً ثابت ماند و میزان بحثها در بازار اندک بود در همان حال که برخی از دست اندرکاران بازار نیز در یک نمایشگاه صنعتی حضور داشته اند.

قیمت استیرن در بازار بالادستی در این هفته 44 دلار در هر تن در قیاس روزانه در پایان هفته رشد یافت و به رقم 1225 دلار در هر تن رسید، که نشانگر 5 دلار در هر تن کاهش در قیاس هفتگی است

در بازار داخلی چین نیز نرخ محصول عادی در حد 9700 تا 9800 یوان در هر تن یا 16/1233 تا 87/1245 دلار در هر تن اعلام شده است. در حال حاضر، تجار چینی چندان تمایلی از خود برای واردات محصول از اروپا یا خاورمیانه نشان نمی دهند.

اختلاف 200 تا 300 دلاری میان چین و شمال شرق آسیا بازهم روند صادرات را از چین تقویت کرده است؛ این در حالی است که نرخ فوب در حال حاضر در حد 1350 تا 1400 دلار در هر تن بوده است.

تحلیل بازار ABS: با وجود نوسان در بازار بالادستی قیمتها ثابت ماندند.

– گرایش به خرید در چین تضعیف شده است.

– تقاضا همچنان باید بهبود یابد.

در این هفته نرخ محصول ABS در بازار آسیا بی تغییر ماند در همان حال که در بازار بالادستی نوسان زیادی ملاحظه شد.

قیمت ماده اولیه استیرن در بازار در این هفته بازهم بالاتر رفت و با رشدی در حد 44 دلار در هر تن همراه بود که سرانجام نرخ را به 1225 دلار در هر تن رساند، که البته نشانگر 5 دلار در هر تن افت نسبت به هفته قبل است.

نرخ آکرونیتریل به شیوه CFR شرق دور در حد 130 دلار در هر تن کمتر از هفته قبل ارزیابی شد و سرانجام برابر با 2650 دلار در هر تن اعلام گردید، در حالی که خریداران نیز در مقابل واردات از خود مقاومت نشان داده اند.

در بازار داخلی چین نیز قیمتها از 17700 تا 18900 یوان در هر تن کاهش یافتند و به ارقام 17800 تا 18200 یواند در هر تن رسیدند، که نمایانگر 100 تا 700 یوان در هر تن کاهش قیمت بوده است.

تحلیل بازار PTA آسیا: قیمتها در این هفته 33 دلار در هر تن رشد یافتند، در حالی که بازار PX نیز تقویت شده است.

– معاملات اندک در بازار محلی و رویکردِ انتظار نسبت به آینده بازار

– بخش پلی استر در هندوستان به دلیل شیوع دوباره کرونا تضعیف شده است.

نرخ محصول PTA در بازار آسیا در طی این هفته با رشد قیمتی در حد 33 دلار در هر تن در قیاس هفتگی مواجه بود، که نرخ نهایی را به 668 دلار در هر تن رساند، در حالی که قیمت ماده اولیه پاراکسیلن نیز بالاتر رفته است.

به همین شکل، در بازار داخلی چین نیز نرخ PTA در این هفته 255 یوان در هر تن جهش داشت و به رقم 4600 یوان در هر تن به شیوه درب انبار رسید، رقمی که بر مبنای تراز وارداتی برابر با 614 دلار در هر تن است.

گفته شده است میزان معاملات در بازار اندک بوده است و اغلب تجار در حال حاضر به انتظار وضعیت آینده بازار نشسته اند.

در بازار هندوستان به دلیل شیوع دوباره کرونا، وضعیت بازار راکد مانده است و تقاضا نیز شرایط نامعلومی یافته است. این امر سبب شده است تا دست اندرکاران بازار به انتظار شرایط آینده بنشینند.

در بازار بالادستی، در این هفته نرخ پاراکسیلن به رقم 83/856 دلار در هر تن به شیوه CFR تایوان/چین رسید، که نشانگر جهشی در حد 50/52 دلار در هر تن در قیاس هفتگی است؛ این در حالی است که مبانی عرضه و تقاضا نیز محدود گزارش شده است و قیمت نفت نیز بالاتر رفته است.

تحلیل بازار PET آسیا: تقاضای اندک و وضعیت راکد بازار

– رشد نرخ حمل و نقل برای محموله های درازمدت

– تخلیه انبارهای نخ و فیبر

در این هفته بازار محصول PET در آسیا شرایطی راکد داشت در همان حال که گرایش به خرید اندک بوده است و نرخ حمل و نقل نیز بالاتر رفته است.

نرخ پیشنهادها در این هفته برابر با 1100 دلار در هر تن به شیوه فوب تایوان و 1070 دلار در هر تن به شیوه فوب کره و 970 تا 1010 دلار در هر تن به شیوه فوب چین اعلام شده است، با اینکه معاملات اندکی نیز به انجام رسیده اند.

به دلیل اتخاذ دیدگاهی احتیاطی از سوی خریداران در چین و کره، در حال حاضر تولیدکنندگان مشکلاتی را برای فروش محصولات خود در این دو کشور داشته اند.

در چین، نرخ محصول نخ و فیبر 70 تا 335 یوان در هر تن کاهش یافته است، در حالی که میل به خرید نیز در بازار کمتر شده است.

یکی از تولیدکنندگان چین در 12 آوریل نرخ محصول خود را 150 تا 375 یوان در هر تن پایین آورده است تا بتواند انبارهای خود را تخلیه نماید.

در بازار بالادستی، نرخ نفت برنت به شیوه سلف در هفته ای که گذشت 98/1 دلار در هر بشکه بیشتر شد و به رقم 39/64 دلار در هر بشکه در روز 14 آوریل ایستاد.

همچنین نرخ PTA نیز به شیوه CFR چین در حد 12 دلار در هر تن بیش از قبل اعلام شد و به رقم 652 دلار در هر تن رسید.

نظر خود را بنویسید