به وب سایت گروه مشاور سرمایه گذاری معیار خوش آمدید
یکشنبه, ۱۴ فروردین ۱۴۰۱

گزارش هفتگی موجودی فلزات اساسی در چین (۱ آوریل ۲۰۲۲)

به دنبال چند هفته کاهش موجودی ها، در هفته منتهی به 31 مارس موجودی شمش آلومینیوم در انبارهای چین افزایش داشت. روز 31 مارس موجودی شمش آلومینیوم در انبارهای عمومی چین به 1.04 میلیون تن رسید که 2000 تن بیش از پنجشنبه قبل ولی 11 هزار تن کمتر از موجودی این انبارها در روز دوشنبه می باشد.

با توجه به احتمال تداوم شیوع کرونا در چین انتظار می رود طی هفته پیش رو موجودی این انبارها مقداری کاهش داشته باشد. بازارها نحوه تاثیر کرونا بر محموله های تحویل شده به انبارها و همچنین مقدار مصرف را به دقت زیر نظر دارند.

روز 31 مارس موجودی بیلت آلومینیومی در انبارهای چین 157 هزار تن بود که 7900 تن یا 4.76 درصد کمتر از یک هفته قبل می باشد.

از روز 25 مارس تا 1 آوریل موجودی مس در انبارهای ترانزیتی داخل چین با 1800 تن افزایش به 304400 تن رسید.

روز 1 آوریل موجودی شمش روی در هفت بازار اصلی چین با 200 تن افزایش نسبت به 25 مارس به 272900 تن رسید. مقدار این موجودی ها در مقایسه با 28 مارس 1100 تن کاهش نشان می دهد. شیوع کرونا در چین بر تحویل محموله های جدید تاثیرگذار بوده و در بازار شانگهای تنها مقدار کمی از موجودی روی از طریق حمل و نقل ریلی تحویل شده است.

روز 1 آوریل موجودی مس نگهداری شده در بازارهای اصلی چین با 4500 تن کاهش نسبت به روز دوشنبه به 137700 تن رسید که در مقایسه با جمعه گذشته نیز 11100 تن کاهش نشان می دهد. کاهش موجودی ها طی یک هفته اخیر با سرعت کمتری تداوم پیدا کرد. به دنبال شیوع کرونا در مناطقی از چین مقدار مصرف مس در این کشور ضعیف ارزیابی می شود. در شرق چین و به خصوص در شانگهای و جیانگسو کارایی حمل و نقل محموله ها به دلیل شیوع کرونا کاهش زیادی داشته است. شانگهای متالز مارکت پیش بینی می کند که این وضعیت دست کم تا 5 آوریل ادامه پیدا کند.

منبع:metal

دسته بندی گزارش
اخبار و رویدادها
نظر خود را بنویسید