به وب سایت گروه مشاور سرمایه گذاری معیار خوش آمدید
شنبه, ۱۴ آبان ۱۴۰۱

چشم‌انداز بازار چهاردهم آبان ۱۴۰۱

متعادل مثبت بی جان تنها دستاورد بازار روز چهارشنبه بود و در نتیجه شاخص کل به دنبال وقایع رخ داده و جو موجود در بازار سرمایه 3000 واحد افت کرد و در نتیجه نزول خود ، عدد یک میلیون و 283 واحد را به عنوان عملکرد خود به ثبت رسانید.

از سهم های تاثیر گذار بر شاخص کل که نسبت به سایرین بیشترین نقش را در شاخص سازی امروز به عهده دار بودند می توان به وامید و فملی اشاره کرد که چیزی در حدود 1300 واحد در جهت منفی سازی شاخص موثر بودند ؛ یعنی در حدود 43  درصد از کل تغییرات شاخص امروز را رهبری کردند.

 شاخص هم وزن هم که نماینده ای برای عملکرد سهم های کوچکتر بازار سرمایه محسوب می‌شود به ایجاد واگرایی با شاخص کل پرداخت و هم جهت با آن عملکرد . 700 واحد مثبت نتیجه ای بود بر تمامی معاملات اثرگذار بر این شاخص که باعث شد عدد 365 هزار واحد را به عنوان عدد نهایی برای خود به جای گذارد. 

بعد از بیان ارقام و تحلیل های فوق به سراغ دو معیار مهم یعنی ارزش معاملات و حجم معاملات می رویم که به خوبی می‌تواند نشان دهنده اقبال و یا عدم اقبال سهامداران از معاملات بازار سرمایه باشد و همانطور که بالا بودن آنها بسیار امیدبخش میباشد در طرف دیگر ضعیف بودن آنها باعث نگرانی نسبت به وضع فعلی و آینده بازار خواهد شد. گفتنی است که با استفاده از این معیار تا حدی می توان حجم نقدینگی حاضر در بازار را تخمین زد و تعیین کرد که آیا ورود نقدینگی رخ داده است یا خیر. در روز جاری معاملات بازار سرمایه ، ارزش معاملات عدد 2369 میلیارد تومان را از خود به ثبت رسانید . ضعف در این معیاربا وجود حمایت ها همچنان مشهود است . باید توجه داشت که برای ورود ارزش معاملات به کانال رونق ، تحولی اساسی و جدی توام با انتشار اخبار مثبت موثر لازم است تا بتوان چشم انداز بهتری برای آینده این بازار متصور بود.

حجم معاملات هم از نظر عملکردی به دلیل همبستگی مثبت ، مشابه و متناسب با ارزش معاملات عمل کرد و عدد 9.3 میلیارد برگ سهم را از خود به جای گذاشت. همانطور که پیداست این اعداد پایین که توسط این معیار به ثبت می‌رسد نشانگر وجود رکود در معاملات و عدم تمایل فعالین به اقدام به اتخاذ هرگونه تصمیم در این وضعیت میباشد.

در رابطه با برآیند ورود و خروج پول حقیقی به بازار و اهمیت آن نیز می توان گفت با توجه به اینکه ورود پول حقیقی به هر سهم و به طور کلی به بازار سرمایه ، سیگنالی برای رشد و حرکت قیمتی آن در جهت رشد می باشد فاکتور مهمی در جهت بررسی وضعیت روزانه بازار سرمایه و درک چشم اندازی برای آینده آن می باشد. همانطور که ورود پول می تواند سیگنال موثری در جهت بهبود تصویر آینده وضعیت بازار باشد، در نقطه مقابل خروج پول از بازار به طور مداوم نشانه روی برگردانی سرمایه‌گذاران نسبت به سرمایه گذاری منابع مالی خود در این بازار می باشد که حاصل آن روی آوردن به سمت افزایش تقاضا برای دارایی‌های مالی در دیگر بازارهای رقیب می باشد که دستاوردی به غیر از شکل گیری انتظارات تورمی نخواهد داشت. در بازار روز جاری نیز در ادامه خروج پول های مداوم از بازار سرمایه امروز نیز شاهد خروج پول به میزان 217 میلیارد تومان از بازار سرمایه به وسیله سهامداران خرد بودیم .

 نزدیکترین و مربوط ترین معیار پس از تحلیل برآیند ورود و خروج پول حقیقی به بازار ، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های با درآمد ثابت می باشد. بررسی این معیار از این جهت حائز اهمیت میباشد که سرمایه‌گذارانی که تصویر مثبتی نسبت به آینده سهم و بازار سهام ندارند اقدام به هدایت منابع مالی خود به سمت این صندوق‌ها کرده تا در مقابل هرگونه خطر احتمالی، اصل سرمایه خود را با سودی تقریباً معادل با سود بانکی پوشش دهند. بازار امروز نیز شاهد ورود 6 میلیارد تومان پول از جانب سهامداران حقیقی به سمت صندوق های بادرآمد ثابت بود.

لازم است برای تحلیل هرچه بهتر بازار بورس نگاهی به بازارهای موازی رقیب داشته و تحرکات آنها را نیز مورد توجه و به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری خود قرار دهیم : 

در رابطه با چشم انداز بازار روز آتی

بازاری متعادل و در بهترین حالت از حمایت ها تعادل مثبت را متصور خواهیم بود

دسته بندی گزارش
اخبار و رویدادها
نظر خود را بنویسید