به وب سایت گروه مشاور سرمایه گذاری معیار خوش آمدید
پنجشنبه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۰

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا- ۴ ژوئن ۲۰۲۱

تحلیل بازار بنزن آسیا:

 • با رشد تمایل به خرید، فوب کره 67/48 دلار در هر تن جهش کرد.
 • اختلاف بنزن ـ نفتا بالاتر از 300 دلار در هر تن
 • سینوپک نرخ محصول خود در شرق چین را 300 یوان در هر تن افزایش داد.

به گزارش شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در این هفته، شاخص فوب کره در بازار آسیا 67/48 دلار در هر تن بالاتر رفت و به رقم 67/973 دلار در هر تن رسید، با آنکه بازار در این هفته وضعیتی پرنوسان داشته است.

بحثها برای ماه جولای با تمایل آشکار برای خرید همراه بود و مزایده هایی در حد 960 تا 985 دلار در هر تن به شیوه فوب کره در بازار اعلام شدند، با آنکه در عین حال فروشندگان در روند کار بازار غایب بودند. در این بین، اختلاف نرخ جولای/آگوست نیز با محدود شدن روند رشد نرخها برای ماه آگوست بیشتر شد.

اختلاف بنزن ـ نفتا در این هفته در بازار به رقم 05/338 دلار در هر تن رسید.

بهبود ارزش بنزن در بازارهای اروپا و ایالات متحده امکان معامله از طریق دریا را مسدود کرده است و سبب شده است به دلیل رشد تقاضا در بخش پایین دستی استیرن در چین معاملات در بازار محلی رشد یابند.

در بازار داخلی چین، شرکت نفت دولتی این کشور نرخ رسمی محصول خود را در شرق 300 یوان در هر تن بالاتر برده است و به رقم 7900 دلار در هر تن رسانده است، که نشانگر رشد نرخ بنزن در کل بازار داخلی این کشور در هفته اخیر است.

بر طبق منابع بازار، میزان فهرستها در شرق چین در این هفته 3800 تن افت کرد و به میزان 99200 تن رسید.

تحلیل بازار تولوئن آسیا:

 • میزان تولید TDP در ناحیه­ی مثبت
 • افزایش تقاضا در هند از سوی تولیدکنندگان مواد شیمیایی خاص

در این هفته، واحدهای هیدروژن­زدایی تولوئن با فاصله گرفتن از بخش حلالها بازار را تقویت کردند.

میزان تولید TDP در این هفته در ناحیه مثبت قرار داشته است در همان حال که بنزن نیز از لحاظ قیمت شرایط مثبتی داشته است. گرایش به خرید برای بسته های تولوئن کره به شیوه فوب برای ماه جولای در اینن هفته دوباره دیده شده است.

نرخ فوب کره در بازار فیزیکی در این هفته 1 دلار بالاتر از پیش و برابر با 760 دلار در هر تن در ماه ژوئن اعلام گردید و CFR چین نیز در حد 773 دلار در هر تن اعلام شد.

فعالیت در بازار شرق چین در این هفته کاهش داشته است، و نسبت به بهبود بازار نفت خام نیز بی تفاوت مانده است، در حالی که نرخ مطرح در بحثها افت کرده و به حدود 5760 یوان در هر تن رسیده است، رقمی که بر اساس تراز وارداتی در حد 50/773 دلار در هر تن خواهد بود.

با این حال، منابع بازار گفته اند که بخش هیدروژن­زدایی تولوئن همچنان در حد بالای تولید قرار دارد در حالی که اختلاف بنزن و تولوئن دست کم 2000 یوان بوده است.

تحلیل بازار حلال MX آسیا:

تقاضای اندک در اغلب مناطق باقی مانده است.

کاهش تقاضا به دلیل تداوم قرنطینه ها ادامه یافته است.

چین انتظار کاهشی بیش از حد معمول را در فهرستها دارد.

به دلیل کمبود تقاضا، بازار حلال MX در این هفته نیز همچنان به تحت فشار قرار داشت هم زمان با آنکه میل به خرید نیز به دلیل وضعیت نامشخص تقاضا اندک بوده است.

در جنوب شرق آسیا هیچ پرس و جویی از توزیع کنندگان صورت نگرفته است، امری که به دلیل تداوم شیوع کرونا در این منطقه پدید آمده است؛ در برخی از مناطق نظیر ویتنام و مالزی قرنطینه به طور کامل صورت گرفته است و این امر سبب گردیده است تا خریداران میزان فهرستهای خود را به دلیل کمبود تقاضا اندک نگاه دارند.

در چین، قیمت تولوئن و زایلن مخلوط پس از چند هفته بهبود یافته است، با این همه، تولیدکنندگان در هر دو بخش معاملات را در حد نزدیک به طیف قیمت به انجام رسانده اند، یعنی در حد 5700 یوان در هر تن برای تولوئن و 5800 یوان در هر تن برای ایزومر MX. بحثها در بازار حلال MX نیز در چین در حد 5800 یوان در هر تن گزارش شده اند.

با همه اینها، کاهش میزان فهرستهای حلال MX بیش از حد موردنظر بوده است، در همان حال که مقدار آن از 9800 تن در هفته قبل به میزان 4500 تن در این هفته رسیده است. کل میزان انبارهای MX نیز در گزارشها در حد 41300 تن قید شده است.

در کره، با اینکه شرایط نامعلوم است، فعالیت تازه ای در بازار در واکنش به تولید در واحدهای ژاپنی دیده می شود و یکی از منابع بازار نرخ فوب کره را در این هفته در حد 730 دلار در هر تن اعلام داشته است.

در هند، قیمت محصول پایدار مانده است در حالی که تقاضا از بخش رنگ و پوششهای شیمیایی همچنان اندک گزارش شده است.

تحلیل بازار پاراکسیلن آسیا:

 • قیمتها 34/3 دلار در هر تن در قیاس هفتگی به دلیل جهش نفت خام رشد یافتند.
 • ریلاینس هند واحد 3/1 میلیون تنی PTA خود را در داهج تعطیل کرد.
 • اختلاف میان PX و نفتا در این هفته کمترین حد در 5/3 ماه اخیر رسید.

پاراکسیلن آسیا در این هفته 34/3 دلار در هر تن بالاتر رفت و به رقم 17/848 دلار در هر تن به شیوه CFR تایوان/چین و 17/830 دلار در هر تن به روش فوب کره رسید، امری که به واسطه وضعیت نفت خام پدید آمده است.

مبانی و وضعیت بازار در کوتاه مدت به نظر راکد می رسد، و این امر سبب شده است تا در این هفته در قیاس روزانه نرخها 7 دلار در هر تن کاهش یابند.

وضعیت جولای ـ آگوست به نظر به شکل کانتانگویی در حد 4 دلار در هر تن در روز 4 ژوئن در آمده است، یعنی پس از وارونه گی 50/2 دلاری در هفته پیش از آن. از سوی دیگر، نرخ اختلاف زمانی برای محموله های آسیایی میان آگوست و سپتامبر در حد منفی 3 دلار در هر تن در مزایده ها اعلام شده است، در حالی که هیچ پیشنهادی در این میان ارائه نگردیده است.

مبانی PX با تأخیر آغاز به کار واحد PTA در چین و تقاضای محدود تحت فشار قرار گرفته اند. تعطیلی یک واحد 2/2 میلیون تنی PTA در نینگبو به دلیل مسائل فنی نیز بر دشواری وضعیت کنونی افزوده است.

در حالی که رشد PX کمتر از رشد در بازار بالادستی بوده است، اختلاف PX و نفتا در این هفته به کمترین حد در 5/3 ماه اخیر رسید و با رقم 55/212 دلار در هر تن برابر گردید، که نشانگر افتی در حد 41/46 دلار در هر تن در قیاس با میانگین ماه می است.

در اخبار واحدها، همچنین اعلام شده است که ریلاینس هندوستان بنا دارد تا واحد 3/1 میلیون تنی PTA خود را در داهج در 21 ژوئن برای روند نگهداری و تعمیرات تعطیل کند.

تحلیل بازار ایزومر MX آسیا:

 • نرخها 5 تا 6 دلار در هر تن در قیاس هفتگی بالاتر رفتند در حالی که نفت خام به بالاتر از 71 دلار در هر بشکه رسیده است.
 • میزان فهرستها در چین افت کردند.
 • پترون محموله های مدت دارِ خود را از طریق مزایده عرضه کرده است.

نرخ محصول ایزومر MX در بازار آسیا  در این هفته 5 دلار در هر تن بالاتر رفت و به رقم 770 دلار در هر تن به شیوه فوب کره رسید و در روش CFR تایوان نیز با رقم 787 دلار در هر تن برابر شد؛ همچنین با رشدی در حد 6 دلار در هر تن با مبلغ 790 دلار در هر تن به شیوه CFR چین برابر گردید؛ اینها در حالی روی داده اند که نرخ نفت خام نیز در این هفته به 71 دلار در هر بشکه رسید.

در چین، میزان فهرستهای MX در طی هفته افت کرد و به حدود 40.000 تا 45000 تن در شرق این کشور رسید در بازار داخلی، نرخ محصول تانکری در شرق چین در حد 5900 تا 5920 یوان در هر تن اعلام شد، که بر مبنای تراز وارداتی معادل 10/789 دلار در هر تن خواهد بود.

در اخبار واحدهای نیز شنیده ایم که فورموسای تایوان بنا دارد تا واحد 140.000 تنی متا زایلن خود را در کنار واحد پایین دستی 200.000 تنی اش در نینگبوی چین مورد آزمایش قرار دهد.

شرکت پترون سنگاپور نیز در حال عرضه پیشنهاد برای تولوئن، بنزن و زایلن مخلوط برای ماه های جولای تا سپتامبر بوده است، مزایده هایی که در 7 جولای بسته خواهند شد. این شرکت 7 تا 13 بسته MX را به اختیار فروشنده در حدود 5000 تا 6000 تن ارائه می کند.

تحلیل بازار اورتوکسیلن آسیا:

 • وضعیت بازار، با وجود معاملات اندک، پایدار یا با کمی ضعف همراه بوده است.
 • – قیمتها در بازار بالادستی بالا مانده اند و در بازار پایین دستی همچنان نازل گزارش شده اند.
 • – سینوپک نرخ اورتوکسیل را ثابت نگاه داشته است.

در این هفته، نرخ اورتوکسیلن در بازار آسیا روی هم رفته ثابت بود در حالی که میزان معاملات نیز در بازار پایین بوده و نوسانات اندکی نیز در بازار بالادستی و پایین دستی مشاهده شده است.

یکی از تجار بازار را در حالت فعلی «مرده» خواند زیرا «هیچ نقدینه گی ای» در آن دیده نمی شود، او همچنین اظهار داشته است که بازار انیدرید فتالیک نیز وضعیتی مشابه را داشته است.

تقاضای کم برای واردات PA در هندوستان همچنان یک معضل به شمار می آید.

نرخ CFR چین برای محصول PA در این هفته پایدار و در حد 830 دلار در هر تن اعلام شده است، در حالی که نرخ CFR جنوب شرق آسیا 10 دلار در هر تن افت کرده است و به رقم 900 دلار در هر تن رسیده است.

در این میان، نرخ در بازار بالادستی، برای مثال MX و نفتا، در این هفته بالاتر رفته است، امری که در بحثها فاصله ای را میان خریداران و فروشندگان به وجود خواهد آورد.

در بازار داخلی چین، سینوپک نرخ اورتوکسیلن خود را بی تغییر نسبت به قبل و در حد 6200 یوان در هر تن یا 839 دلار در هر تن بر مبنای تراز وارداتی نگاه داشته است. هرچند، تقاضا برای واردات ضعیف بوده است و یکی از ایده های خرید در این هفته در حد 760 دلار در هر تن به شیوه CFR گزارش شده است.

تحلیل بازار استیرن آسیا:

 • با وجود کمبود تقاضا، بازار پایدار مانده است.
 • اختلاف شدید میان مزایده و پیشنهاد در جولای
 • افتِ کمبود عرضه به وجود پایین ماندن میزان فهرستها

بازار استیرن آسیا سود پدید آمده در آغاز هفته اخیر را رفته رفته از دست داد در حالی که میزان معاملات نیز بسیار کاهش یافته است.

شاخص CFR چین در این هفته 37 دلار در هر تن در نسبت هفتگی رشد کرد ولی با افتی در حد 29 دلار در هر تن در پایان هفته همراه بود و سرانجام به رقم 1252 دلار در هر تن رسید. این رقم نشانگر افتی در حد 14 دلار در هر تن در قیاس روزانه است.

در حالی که خرید برای نیمه دوم ژوئن همچنان مطلوب است و یکی از مزایده ها در این باره در حد 1310 دلار در هر تن به روش CFR چین انجام گرفته است، خریداران و فروشندگان دیدگاه های متفاوتی درباره قیمت جولای دارند، امری که اختلافات در بحثها را شدت بخشیده است. مزایده های برای محموله های ماه جولای در حد 1230 دلار در هر تن به روش CFR چین اعلام شده است، که با رقم پیشنهادها در حد 1290 دلار در هر تن به شیوه CFR چین قابل قیاس است.

میزان انبارها در شرق چین از اوایل می 50.000 تن افت کرده است و در همین نیز باقی مانده است، در حالی که فشار برای فروش در بخش مواد اولیه دیده شده است در همان حال که یکی از تجار اظهار داشته است که کمبود عرضه به دلیل کاهش تقاضا تخفیف یافته است.

در بازار داخلی چین، تقاضا تضفیف شده است در حالی که بازار صادرات نیز با نرخ بالای حمل و نقل و رشد نرخ یوان در قیاس با دلار دست و پنجه نرم می کند.

در جنوب شرق آسیا، کمبود عرضه ادامه یافته است در حالی که روند برنامه ریزی شده تغییر فصل واحدها در واحدهای اصلی به انجام خواهد رسید، هرچند وخیم تر شدن وضعیت بیماری کرونا در منطقه تقاضا را نیز کاسته است.

در بازار هندوستان، قیمتها کمی بیش از هفته قبل بوده اند که باید علت آن را رشد کلی در بازار آسیا دانست. با این همه، تدوام کمبود تقاضا در بازار رشد قیمتها را مهار کرده است.

نرخ محصول استیرن در بازار داخلی هندوستان به شیوه تانکری در بندر کاندلا در این هفته در حد 95 روپیه در هر کیلوگرم اعلام شده است.

تحلیل بازار کاپرولاکتام آسیا:

 • ثبات بازار در طی این هفته با وجود فعالیت کم
 • خریداران و فروشندگان بر شاخصهای خود پافشاری کرده اند.
 • وضعیت عرضه ـ تقاضا در آسیا همچنان محدود مانده است.

فعالیت در بازار محلی آسیا در این هفته محدود بود در حالی که هم خریداران و هم فروشندگان بر شاخصهای مورد نظر خود تأکید داشته اند.

نرخ CFR شرق دور در این هفته پایدار و در حد 2040 دلار در هر تن اعلام شد، رقمی که بر پایه یکی از شاخصهای قابل معامله به دست آمده است.

بی میلی نسبت به بهبود وضعیت ایده خرید/فروش را در بازار به نوسان نرخها در بازار ماده اولیه بنزن نسبت داده اند.

اینک، خریداران ترجیح داده اند تا در حاشیه به انتظار شرایط آینده بنشینند در حالی که فروش نیز به دلیل عرضه محدود فاقد فشار بوده است.

تحلیل بازار متانول آسیا:

 • وضعیت نامعلوم قیمتها و فعالیت در بازار منطقه
 • مبانی بازار در تایوان و کره مناسب بوده اند.
 • چشم­انداز بازار جنوب شرق آسیا نامعلوم است.

در این هفته، بازار متانول آسیا شرایط نامشخصی را پشت سر گذارد، در همان حال که در داخل چین نوسان بازار سلف بر وضعیت تأثیر عمده ای داشته است ــ و معاملات این هفته با نرخهایی بالاتر از هفته قبل به نتیجه رسیده اند.

یک بسته از خاورمیانه در هفته قبل به نرخ 357 دلار در هر تن به شیوه CFR چین اعلام گردید که در 3 ژوئن با نرخ 353 دلار در هر تن به شیوه CFR چین، پس از تغییرها در بازار داخلی چین، معامله شد.

بحثها برای محموله های ایرانی اندک بوده است در همان حال که خریداران همه به یک مزایده ایرانی برای محموله های ژوئن چشم دوخته اند.

قیمتها در جنوب شرق آسیا و کره کمتر شده اند در حالی که در تایوان به دلیل رشد فعالیت بازار بالاتر رفته اند.

در این هفته، یک معامله برای محموله ای در حد 3000 تا 5000 تن برای انتقال در ماه جاری به نرخ 375 دلار در هر تن به شیوه CFR تایوان مورد معامله قرار گرفته است، در همان حال که پیشنهادها برای ژوئن در رقمی بالاتر از این و در حد 380 تا 390 دلار در هر تن بوده اند.

تحلیل بازار MTBE آسیا:

 • نرخها 50/2 دلار در هر تن بالاتر رفتند در حالی که بازار بنزین پایدار بوده یا کمی بهبود یافته است.
 • 92 RON 23 سنت در هر بشکه رشد یافت؛ و نفت خام نیز 11 سنت در هر بشکه در قیاس روزانه بالاتر رفت.
 • محموله های MTBE روانه چین می شوند.

در این هفته، MTBE 50/2 دلار در هر تن در قیاس روزانه بالاتر از قبل ایستاد و به رقم 50/736 دلار در هر تن به شیوه فوب سنگاپور رسید در حالی که بازار نفت خام و بنزین نیز پایدار مانده است.

بنزین 92 RON در این هفته 23 سنت در هر بشکه بالاتر رفت و و به رقم 84/76 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نرخ نفت برنت به شیوه سلف 11 سنت در هر بشکه رشد داشت و به رقم 73/71 دلار در هر بشکه رسید.

در بازار محلی، وجود قرنطینه در مالزی و عدم فعالیت بازار بنزین 92 RON و محصولات ترکیبی در منطقه سبب شده است تا محموله های MTBE روانه مناطق دیگر شوند.

در این حال، ترکیب کنندگان چینی محموله های MTBE بین المللی را در اختیار می گیرند، البته تا پیش از اعمال مالیات بر چرخه محصولات سبک و مواد آروماتیک مخلوط که در ژوئن انجام خواهد گرفت.

داده های بازار نیز نشان می دهند که چین در ماه آوریل گذشته 9084 تن MTBE از سنگاپور خریداری کرده است، و بدین ترتیب این پنجمین ماهی بوده است که چین برای دستیابی به این محصول به سنگاپور روی آورده است.

تحلیل بازار اتیلن آسیا:

 • نرخ CFR شمال شرق آسیا 5 دلار در هر تن به دلیل تضعیف بازار پایین دستی و نبود میل به خرید کمتر شد.
 • قیمتها در بازار محلی به دلیل تضعیف SM و MEG تحت فشار قرار داشته اند.
 • افزایش اختلاف میان خرید و فروش بحثها را به وقفه انداخته است.

در این هفته به دلیل تضعیف قیمتها در بازار پایین دستی و در اثر آن میل اندک به انجام معامله در بازار، نرخها در بازار اتیلن آسیا کاهش یافت.

تا پایان هفته میزان خرید در بازار کاهش شدیدی پیدا کرد، وضعیتی که پس از بروز زیان در بازار پایین دستی استیرن به وجود آمد.

خریداران همچنان برای دستیابی به قیمتهای کمتر و پایینتر از 1000 دلار در هر تن دست نگاه داشته اند. با کاهش تقاضا برای صادرات محصولات مصرفی که خود ناشی از مسائل لجستیکی در ارسال محصول به ایالات متحده و اروپا بوده است، بازار پایین دستی وضعیتی راکد به خود گرفته است.

همچنین تداوم شیوع کرونا در منطقه آسیای جنوب شرقی نیز بر تقاضا بیش از پیش تأثیر گذارده است و سبب گردیده است تا خریداران نسبت به انبار کردن محصول بی میل باشند.

نرخ CFR چین برای محصول SM در این هفته 14 دلار در هر تن افت کرد و به رقم 1252 دلار در هر تن رسید، در همان حال که MEG نیز 4 دلار در هر تن کاهش یافت و به رقم 663 دلار در هر تن در قیاس روزانه رسید.

در این بین، فروشندگان نسبت به کاهش بیشتر قیمت از خود بی میلی نشان داده اند، و در این باره دسترسی محدود به محموله ها و حاشیه سود مناسب در حال حاضر اشاره کرده اند.

در بخش عرضه نیز شنیده ایم که فورموسای تایوان قرار است تا واحد شماره.1 خود را برای نگهداری در ژوئن به حالت تعطیل درآورد. این واحد می تواند 700.000 تن محصول اتیلن را در سال تولید نماید.

تحلیل بازار MEG آسیا:

 • قیمتها در این هفته 4 دلار در هر تن به دلیل کاهش تقاضا افت کردند.
 • امکان معامله میان چین و اروپا
 • وضعیت راکد در بازار محلی چین

نرخ محصول مونواتیلن گلیکول در این هفته 4 دلار در هر تن در قیاس روزانه در پایان هفته افت کرد، که می باید علت آن را در ضعف تقاضا در فصل رکود دانست.

به تقریب 30.000 تا 40.000 تن محصول MEG برای صادرات از چین به اروپا در ماه ژوئن موردنیاز بوده است، امری که به واسطه امکان دسترسی به قیمت آزاد پدید آمده است.

تجار گفته اند که کمیسیون ضدپسماند اروپا عوارض خود را در 14 می بر روی محصولات آمریکا و عربستان اعلام داشته است، امری که سبب شکل گیری وضعیت راکد در بازار آسیا گشته است و باعث شده است که خرید کمی بیش از فروش در بازار سودآور باشد.

نرخ محصول در حال حاضر در بازار داخلی چین در این هفته 18 یوان در هر تن کاهش یافت و در قیاس روزانه در پایان هفته به 5082 یوان در هر تن به شیوه تانکری رسید، رقمی که برای محموله های تحویلی در طی ده روز اعلام شده است.

تحلیل بازار پروپیلن آسیا:

 • نرخ CFR چین در این هفته 10 دلار در هر تن در قیاس هفتگی افت کرد در همان حال که تضعیف PP میل به خرید را کاهش داده است.
 • شرکت تیانجین بوهای عرضه پروپیلن مدت دار را در شاندونگ متوقف کرده است.
 • فورموسای تایوان واحد شماره.1 خود را برای نگهداری در روز 8 ژوئن به حالت تعطیل درآورد.

نرخ محصول پروپیلن در بازار آسیا به شیوه CFR چین در این هفته 10 دلار در هر تن افت کرد و در آخر هفته به وضعیتی ضعیفتر رسید، در همان زمان که PP پایین دستی و نیز افت کرده است و رشد عرضه از طریق واردات قیمتها را تحت فشار قرار داده است.

منابع صنعت اظهار داشته اند که گرایش به خرید برای واردات اندک بوده است در حالی که خریداران چینی در انتظار افت قیمتها پس از آغاز به کار دو واحد کره ای در ژوئن هستند. این امر فشار بیشتری را بر قیمتها در بازار محلی وارد خواهد آورد.

شرکت GC کلتکس کره جنوبی بنا دارد تا واحد مختلط خود را 20 ژوئن راه اندازی کند.

این واحد قادر است تا 700.000 تن محصول اتیلن و 500.000 تن محصول پروپیلن را در سال تولید نماید.

در این هفته، شاخصهای خرید در بازار چین به شیوه CFR در حد 1080 تا 1120 دلار در هر تن بوده اند، در همان حال که شاخصها قابل معامله در بازار در حد طیف 1050 تا 1080 دلار در هر تن گزارش شده اند.

در اخبار واحدها نیز شنیده ایم که تیانجین بوهای قرار است ارائه محموله های مدت دار به مشتریان در شاندونگ را متوقف سازد، زیرا این واحد میزان تولید خود را کاسته است.

با وجود این، منابع وابسته به این شرکت از بیان میزان تولید فعلی این شرکت خودداری ورزیده اند.

تحلیل بازار بوتادین آسیا:

 • بازار در قیاس روزانه ثابت ماند و در مقایسه هفتگی با 10 تا 50 دلار در هر تن افزایش همراه بود.
 • قیمت در بازار محلی چین به بیشترین حد در سه ماه اخیر رسیده است، امری که باید ناشی از عرضه اندک بوده باشد..
 • حدود 15000 تن محصول ثابت قرار است از آسیا روانه قاره آمریکا شود.

بازار بوتادین آسیا در این هفته در قیاس روزانه در پایان هفته ثابت ماند، با آنکه در مقایسه هفتگی با 10 تا 50 دلار در هر تن افزایش همراه بود.

نرخ CFR چین در این بین با بیشتری حد از افزایش در هفته قبل همراه بود و 50 دلار در هر تن رشد را به خود دید، در حالی که کاستی عرضه نیز نگرانیهایی را در بازار پدید آورده است.

در بازار داخلی چین نیز نرخها 550 یوان در هر تن جهش یافتند و به بیشترین حد در طی سه ماه گذشته یعنی 8300 یوان در هر تن رسیدند، که بر مبنای تراز وارداتی برابر با مبلغ 1123 دلار در هر تن خواهد بود.

اختلاف میان CFR شمال شرق آسیا و چین به صفر کاهش یافته است در حالی که در هفته گذشته در حد 40 دلار در هر تن بوده است.

دست اندرکاران بازار آسیا در حال حاضر انتظار دارند تا محموله های تازه ای از هندوستان روانه بازار منطقه شوند، امری که به دلیل انجام روند نگهداری واحدها پدید آمده است.

در این بین، میزان فهرستهای بوتادین در چین در حد 1000 تا 2000 تن در این هفته بالاتر رفته است؛ گفتنی است میزان فهرستهای این محصول در هفته قبل در حد 41000 تن بوده است.

تحلیل بازار PVC آسیا:

 • نرخها 20 تا 50 دلار در هر تن به دلیل کاهش تقاضا و اعمال قرنطینه پایین آمدند.
 • نرخ CFR چین به کمترین حد در 3 ماه اخیر رسید.
 • کاهش نرخ پیشنهادها برای جولای به دلیل افت تقاضا در ژوئن

نرخ محصول PVC در بازار آسیا در این هفته 20 تا 50 دلار در هر تن افت کرد، امری که می باید ناشی از کاهش تقاضا و اعمال قرنطینه در بسیاری از مناطق باشد.

شاخص CFR چین در این هفته به کمترین حد در طی سه ماه اخیر رسید، در حالی که نرخ CFR هندوستان به زیر 1500 دلار در هر تن، برای اولین بار در طی 15 هفته اخیر، رسید.

وضعیت بازار PVC در ایالات متحده و اروپا ثابت بوده است و در حالی که فعالیت اقتصادی در این مناطق رو به بهبودی گذارده است.

اما، در آسیا و در مالزی و ویتنام شرایط قرنطینه همچنان ادامه داشته است هم زمان با آنکه نوع ویروس هندی نیز در برخی مناطق شیوع یافته است.

برخی منابع بازار گفته اند با آنکه در هندوستان شرایط قرنطینه تاحدی تخفیف یافته است بخش خرده فروشی در این کشور همچنان به حالت تعطیل باقی مانده است.

رقم پیشنهادها برای ماه ژوئن در این هفته در حد 150 تا 190 دلار در هر تن کمتر از قبل و برابر با 1350 دلار در هر تن به شیوه CFR چین و 1520 دلار در هر تن به شیوه CFR هندوستان بوده است.

تحلیل بازار LDPE آسیا:

 • با افت تقاضا قیمتها پایین آمدند.
 • نگرانی نسبت به عرضه بیش از حد ادامه دارد.
 • شیوع کرونا همچنان تقاضا را با وقفه رودررو می کند.

نرخ محصول LDPE در بازار آسیا در این هفته افت کرد در همان حال که در بازار پایین دستی پلاستیک به دلیل تداوم شیوع کرونا و عرضه بیش از حد وضعیت همچنان نامطلوب است.

آغاز به کار واحدهای تازه نیز می تواند عرضه بیش از حد در ایالات متحده و آسیا را بیش از پیش بالا برد.

منابع بازار در این میان هشدار داده اند که بخش PE در ادامه سال جاری به دنبال تقاضا خواهد ماند و برخی از تجار چینی نیز به دنبال صادرات مجدد محصول بوده اند.

ظهور یک نوع تازه از ویروس کرونا در منطقه و اعمال قرنطینه جدید نیز به تعطیلی برخی از واحدها در منطقه آسیای جنوب شرقی انجامیده است.

این وضعیت در کنار مسائل لجستیکی و نیز شرایط جوی نامناسب در حال حاضر بر بازار تأثیر ناگواری خواهد گذارد.

تحلیل بازار LLDPE آسیا:

 • بازار با کاهش تقاضا روندی نزولی به خود گرفته است.
 • مسائل کشتیرانی تجارت را با وقفه مواجه کرده است.
 • بخش پلاستیک همچنان از شیوع کرونا لطمه می خورد.

در این هفته نرخ محصول LLDPE در بازار آسیا کاهش بیشتری یافت، که می باید آن را ناشی از کاهش تقاضا و  عدم اطمینان از وضعیت شیوع کرونا در منطقه دانست.

چین نیز در حال حاضر با فصل رکود رودررو است.

قیمت LLDPE بر مبنای CFR در این هفته پایین آمد در حالی که تقاضا کمتر شده و خریداران میزان فهرستهای خود در حداقل ممکن نگاه داشته اند.

در هندوستان، که یکی از تولیدکنندگان عمده در منطقه جنوب آسیا است، تداوم شیوع کرونا و اعمال محدودیتهای شدید از سوی دولت بر بازار تأثیر گذارده است. با این حال، با تخفیف برخی محدودیتها در پاره ای مناطق ممکن است تقاضا در ادامه بهبود یابد.

میزان کل حاشیه سود PE در آسیا در حال حاضر یکی از نگرانیهای عمده به شمار می رود زیرا میزان ظرفیت واحدها رو به رشد بوده است و قیمتها در بازار بالادستی نیز وضعیت بهتری پیدا کرده است.

حاشیه سود PE متکی بر نفتا در حال حاضر به طور میانگین در حد 20 دلار در هر تن است که بیش از سال گذشته بوده است، البته با در نظر گرفتن هزینه تبدیل نفتا به PE در حد 500 دلار در هر تن.

حاشیه سود اتیلن به PE نیز در حال حاضر در حد 103 دلار در هر تن است، که 74 دلار در هر تن کمتر از سال قبل بوده است، امری که به واسطه کاهش نسبی نرخ PE در سال جاری شکل گرفته است.

تحلیل بازار HDPE آسیا:

 • تقاضای کم در حین تدوام شیوع کرونا
 • تقاضا در منطقه جنوب شرق آسیا به دلیل تداوم اعمال قرنطینه کاهش می یابد.
 • تقاضا از سوی مصرف کنندگان نهایی در هند همچنان کمتر از حد پیش از کرونا است.

در این هفته نرخ محصول HPDE از نوع فیلم کاهش یافت، امری که می باید ناشی از کاهش تقاضا و تداوم شیوع کرونا در منطقه بوده باشد.

بسیاری از تبدیل کنندگان پایین دستی مجبور به تعطیلی واحدهای خود شده اند. قیمت HDPE همچنان روندی نزولی داشته است در همان حال که تقاضا از سوی مصرف کنندگان نهایی بر وضعیت بازار تأثیر سؤ گذارده است. اینک یک ماه است که تقاضا در بازار برای این محصول وضعیتی نامناسب داشته است.

با این حال، رشد شدید قیمتها در بازار نفت خام بازار PE آسیا را به وضعیتی نامعلوم دچار کرده است.

به هر حال شک نباید داشت که تداوم شیوع کرونا در منطقه بر بازار تأثیر خود را نگاه می دارد و فعالیت تجاری را نیز در این میان محدود خواهد کرد.

تحلیل بازار HDPE بازیافتی در آسیا:

 • وضعیت بازار ثابت بوده است در حالی که فعالیت اندک گزارش شده است.
 • بازارهای داخلی جذاب تر از صادرات بوده اند.
 • نبودِ مواد خام همچنان یک چالش به شمار می آید.

در این هفته و در روز آخر بازار HDPE بازیافتی ثابت ماند.

با آنکه محصول اصل همچنان گرانتر است، تجار گفته اند که نوع PE بازیافتی با دسترسی اندکی همراه بوده است.

اندکی از فروشندگان نیز گفته اند قیمتها در بازار داخلی جذاب بوده اند.

در این میان، واردات ضایعات توانسته است نبود دسترسی به ماده اولیه را تاحدی جبران نماید. برای واردات چنین محصولی البته به گواهی خاص نیاز است.

تحلیل بازار PP آسیا:

 • نرخها در این هفته 15 تا 40 دلار در هر تن به دلیل ضعف تقاضا کاهش یافتند.
 • محدودیت اندک برای فروش فوری محصول
 • تقاضا در جنوب شرق آسیا به دلیل تداوم کرونا تحت فشار قرار داشته است.

نرخ محصول PP در این هفته در بازار آسیا سیری نزولی داشت و 15 تا 30 دلار در هر تن افت نمود، امری که به واسطه کاهش تقاضا در منطقه روی می دهد.

در چین خریداران تنها بر اساس نیاز خود به خرید اقدام کرده اند، با آنکه دو منبع بازار تقاضا در حال حاضر در فصل رکود وضعیتی قابل انتظار را از خود نشان داده است.

کل میزان انبارهای PP و PE متعلق به تولیدکنندگان چین در حد 760.000 تن گزارش شده است.

در حال حاضر، فروشندگان با محدودیت اندکی برای فروش فوری محصول خود رودررو هستند، در حالی که میزان انبارها نیز قابل مدیریت اعلام شده است.

در جنوب شرق آسیا، میزان تقاضا از شیوع کرونا سخت تأثیر پذیرفته است.

و مالزی نیز شرایط قرنطینه را اعمال کرده است؛ در حالی که ویتنام محدودیتهای تردد را افزایش داده است.

در این بین، تولیدکنندگان کره جنوبی با قیمتهایی بالا در حد 1210 تا 1220 دلار در هر تن به شیوه CFR جنوب شرق آسیا به دنبال مشتری در این منطقه بوده اند.

در این بین، برخی از تولیدکنندگان خاورمیانه و منطقه آسیا بر روی نرخ پیشنهادهای خود در حد 1240 تا 1300 دلار در هر تن پافشاری داشته اند.

در جنوب آسیا، تقاضا همچنان به دلیل شیوع گسترده کرونا محدود مانده است، هرچند در هندوستان نشانه هایی دال بر بهبودی بازار دیده شده اند.

تحلیل بازار PS آسیا:

 • به دلیل افت تقاضا و قیمت استیرن بازار تضعیف شده است.
 • فشار بیشتر بر بخش صادرات
 • تقاضا در جنوب شرق آسیا با تشدید کرونا تضعیف شده است.

نرخ محصول PS از همه نوع در بازار آسیا در این هفته افت کرد در حالی که عرضه کنندگان در پیشنهادهای خود ارقامی را ارائه کردند که نمایانگر افت رقم ماده اولیه استیرن و تقاضای اندک در بازار بوده است.

نرخ محصول GPPS در بازار در این هفته به شیوه CFR چین 30 دلار در هر تن کمتر شد و به رقم 1460 دلار در هر تن رسید، در حالی که نرخ محصول HIPS نیز در حد 60 دلار در هر تن کمتر از پیش و برابر با 1710 دلار در هر تن به شیوه CFR چین اعلام گردید.

عرضه کنندگان پلی استیرن نسبت به پیشنهاد محموله محتاط بوده اند زیرا بازار در حال حاضر به دلیل شرایط محصول استیرن بسیار پرنوسان بوده است. نرخ محصول  استیرن در هفته گذشته پس از افت و خیر بسیار به رقم 1256 دلار در هر تن رسید.

تقاضا در چین از سوی بخش لوازم خانه گی کاهش یافته است اتفاقی که در فصل رکود قابل انتظار است، در حالی که خریداران پایین دستی نیز تنها به میزان نیاز خود اقدام به خرید می کنند.

تحلیل بازار ABS آسیا:

 • وضعیت قیمت پایدار بوده است، با آنکه بازار بالادستی پرنوسان است.
 • حاشیه سود همچنان برای چند ماه متوالی مناسب گزارش شده است.
 • تقاضا در فصل رکود کاهش یافته است.

در این هفته نرخ محصول ABS در بازار آسیا ثابت و در حد 2405 دلار در هر تن به شیوه CFR چین گزارش شد، با آنکه در بازار نوسان شدیدی در بخش ماده اولیه استیرن دیده می شود. لازم به ذکر است که در این هفته محصول استیرن با 7 دلار در هر تن افت به رقم 1256 دلار در هر تن به شیوه CFR چین رسید.

دست اندرکاران بازار بر این نظرند در هفته اخیر بحثها تغییری را نشان نداده اند، در حالی که تولیدکنندگانی که روند فروش ژوئن را به پایان رسانده اند از ارائه پیشنهاد برای جولای به دلیل چشم انداز نامعلوم بازار خودداری ورزیده اند.

با وجود مقاومت در برابر افت قیمت استیرن، بازار ABS در این هفته با کاهش تقاضا در چین مواجه بوده است، امری که به دلیل فصل رکود بازار قابل انتظار بوده است.

تحلیل بازار PTA آسیا:

 • بازار تحرک خود را از دست داده است؛ دست اندرکاران بازار چین به دنبال راستای بازارند.
 • دیدگاه های متفاوت درباره وضعیت بازار PTA چین
 • بخش پلی استر هندوستان سفارشهای بیشتری را از اروپا دریافت می دارد.

در این هفته بازار PTA آسیا نتوانست سوددهی خود را حفظ کند و در پایان هفته عقب نشینی کرد، در همان حال که دست اندرکاران بخش تجارت انتظار داشته اند که برخی کارخانه ها روند نگهداری را به تعویق اندازند.

نرخ PTA به شیوه CFR چین در آغاز این هفته 5 دلار در هر تن بالاتر رفت و به مبلغ 665 دلار در هر تن رسید، در حالی که در پایان هفته به نرخ 662 دلار در هر تن کاهش یافت. در بازار داخلی چین نیز نرخ محصول گفته شده 150 یوان در هر تن جهش کرد و به رقم 4800 یوان در هر تن رسید، پیش از آنکه دوباره کاهش یابد و به رقم 4700 یوان در هر تن برسد.

بازار پلی استر و نخ در چین شاهد افت تقاضا بوده اند و تولیدکنندگان در حال حاضر قیمتها را در مزایده ها پایینتر آورده اند تا بتوانند فهرستهای خود را مدیریت کنند.

یکی از تولیدکنندگان عمده در نینگبو واحد PTA خود را با ظرفیت 2/2 میلیون تن در سال پس از نقص فنی اخیراً به حالت تعطیل درآورده است.

گفته شده است که بخش پلی استر هندوستان اخیراً با سفارشات متعددی از سوی اروپا رودررو بوده است، در همان حال که نرخ حمل و نقل میان دو منطقه در قیاس با شمال آسیا رقابتی تر بوده است.

تحلیل بازار PET آسیا:

 • نرخ محصول مناسب برای بطری ثابت مانده است و نرخ فیبر و نخ تحت فشار قرار داشته است.
 • نرخ بالای حمل و نقل تقاضا را در اروپا کاسته است.
 • رشد دوباره شیوع کرونا در جنوب شرق آسیا بر تقاضا فشار وارد می آورد.

نرخ محصول مناسب برای بطری در این هفته پایدار ماند در حالی که فعالیت در بازار این بخش محدود گزارش شده است و خریداران نیز در حاشیه مانده اند.

تقاضا برای درجه مناسب برای بطری به دلیل نرخ حمل و نقل و تأثیر آن بر کاهش تقاضا در اروپا و ایالات متحده کاهش یافته است.

تقاضا از سوی جنوب شرق آسیا نیز به دلیل تداوم شیوع بیماری کرونا و اعمال محدودیتهای تازه تحت فشار بوده است.

به دلیل عدم قطعیت در بازار، در حال حاضر خریداران اغلب بر حجم محموله های و خرید در بازار محلی تأکید داشته اند.

بازار نخ و فیبر در چین با کاهش بیشتری رودررو بوده است در حالی که تولیدکنندگان این بخش قیمتها را پایینتر آورده اند تا بتوانند میزان فهرستهای خود را بهتر مدیریت کنند.

در حال حاضر انطباق میزان تولید واحدها با وضعیت کنونی چالشی عمده بوده است، امری که به واسطه افزایش تجمع فزاینده مواد اولیه به وجود آمده است.

منبع: platts

نظر خود را بنویسید