به وب سایت گروه مشاور سرمایه گذاری معیار خوش آمدید

ارزیابی تحولات صنایع کشور ترکیه

صنایع فولاد ترکیه در سال 2018 با 0/6% درصد کاهش تولید نسبت به سال 2018، 37/312 میلیون تن فولاد خام عرضه نموده و در رده بندی تولیدکنندگان فولاد جهان در رده هشتم جایگاه خویش را حفظ کرده است. بیشترین مقدار فولاد ترکیه در منطقه مدیترانه به میزان 16 میلیون تن حاصل شده است. ترکیه در بین کشور های اسلامی و اروپا (بعد از کشور آلمان) نیز به ترتیب رده اول و دوم را از آن خود کرده است. عوامل اصلی در افزایش فولاد ترکیه، افزایش تقاضای فولاد و میزان کاهش صادرات فولاد کشور چین بوده است. طبق برآوردهای انجام شده ظرفیت تولید تختال کشور ترکیه در سال 2018 به 18/8 میلیون تن رسیده است. ظرفیت تولید تختال و بلیت ترکیه در سال گذشته به ترتیب 18/8 و 1/41 میلیون تن بوده است، در واقع ظرفیت تولید فولاد ترکیه از25/1 میلیون تن در سال 2005 به 51/5 میلیون تن در سال 2018 افزایش پیدا کرده است. ضریب استفاده ار ظرفیت های نصب شده صنایع فولاد ترکیه در سال گذشته 71/9% گزارش شده است.

شکل (1) نشانگر روند ضریب استفاده از ظرفیت های نصب شده صنایع فولاد ترکیه است.

در شکل (2) توزیع ظرفیت تولید فولاد در نواحی مختلف ترکیه مشاهده می گردد. همانطور که از نقشه دیده می شود بیشترین ظرفیت تولید فولاد در ناحیه اسکندرون به میزان16/7میلیون تن نصب شده است. در حالی که ظرفیت تولید فولاد در سال 2000 در کشور ترکیه 19/8 میلیون تن بیش نبوده است.

صنایع فولاد ترکیه

تولید فولاد در ترکیه با راه اندازی کارخانه مکمل کارا بوک در سال 1937 شروع شد و در اولین سال بهره برداری این واحد 140 هزار تن فولاد تولید شد. صنایع فولاد کشور ترکیه بعد از سال 2002 به مرحله رشد تولید پایدار رسیده است و به طور میانگین با بیش از 7/9% رشد تولید سالانه، میزان تولید فولاد خام خویش را از 15 میلیون تن به 37/312 میلیون تن رسانده است. سهم تختال و بیلت در تولید فولاد خام ترکیه سال گذشته به ترتیب12/642 درصد (7/7 درصد رشد) و24/669 (3/5 درصد رشد منفی) میلیون تن بوده است.

در شکل(3) روند تولید فولاد خام کشور ترکیه طی سال های 2010-2018 مشاهده می گردد.

در جدول (1) نیز روند تولید تختال و بیلت کشور ترکیه طی سال های 2010-2018 به نمایش درآمده است. میزان تولید فولاد خام شزکت های گروه اردمیر و کاردمیر که دارای کنور تر اکسیژنی می باشند به ترتیب 9/332 و2/315 میلیون تن به ثبت رسیده است. شرکت گروه اردمیر با تولید 8/723 میلیون تن محصولات فولادی در بین شرکت ها، در رده چهل و سوم جهان ایستاد. میزان تولید مخصولات نهایی ترکیه در سال گذشته در مقایسه با سال 2017 با 0/1% کاهش به38/6 میلیون تن رسید. سهم محصولات تخت و طویل در تولید سال گذشته به ترتیب 13 و26/2 میلیون تن بوده است.

در شکل(4) نیز روند تولید محصولات تخت (تخت و طویل) فولادی ترکیه طی سال های 2009- 2018 دیده می شود. در این دوره همراه با افزایش تولید و فعالیت گسترده در بازار داخلی در مدت 17 سال (2018-2001) ، میزان مصرف محصولات فولادی ترکیه از 7/8 میلیون تن در سال 2001 به 30/6 میلیون تن در سال 2018 رسیده است که در مقایسه با سال 2017، 15% کاهش مصرف محصولات فولادی به چشم می خورد.

در شکل(5) روند مصرف محصولات (تخت و طویل) فولادی ترکیه طی سال های 2013-2018 رویت می شود. از لحاظ مصرف سرانه فولاد کشور ترکیه در سال 2018 در رده هفتم جهان قرار گرفته است. مصرف سرانه فولاد کشور خام در سال 2018 نسبت به 2017 از 483 به 487 کیلوگرم افزایش یافته است. شایان ذکر است جمعیت کشور ترکیه در سال قبل 81916871  نفر سرشماری شده است.

صادرات و واردات فولاد

با وجود افزایش تند مصرف داخلی، رشد صادرات محصولات فولادی در بالا رفتن میزان تولید فولاد خام ترکیه در دوره 2002-2018 نقش به سزایی داشته است. در دوره یاد شده، میزان صادرات فولاد ترکیه از10/1 به17/8 میلیون تن صعود کرده است. ارزش صادرات محصولات فولادی ترکیه در سال گذشته17/7 میلیارد دلار بوده است. صادرات کل محصولات فولادی با 23/6 درصد رشد به 17/8 میلیون تن رسیده است. در سال گذشته، صادرات در تولید فولاد ترکیه 53 درصد سهم داشته است.

سهم محصولات فولادی تخت، طویل، و لوله در صادرات فولاد ترکیه به ترتیب 7/6 و 10و 2 میلیون تن به ثبت رسیده است. واردات فولاد ترکیه در سال گذشته بالغ بر 13/6 میلیون تن به ارزش 12/8 میلیارد دلار بوده است.سهم محصولات طویل، نیمه محصولات و تخت در واردات فولاد ترکیه به ترتیب 2و1، 1 و6/9 میلیون تن گزارش شده است. میزان واردات بیلت ترکیه در سال قبل 3/19 میلیون تن به ثبت رسیده است. کشورهای روسیه و اکراین به ترتیب 2200و 990 هزار تن بیلت به ترکیه صادر کردند. ضمنا میزان واردات محصولات فولاد از کشور روسیه 5 میلیون تن بوده است. میزان واردات محصولات فولادی از کشور چین 674 هزار تن به ثبت رسیده است. کل میزان واردات لوله ترکیه در سال قبل 428 هزار تن بوده است. سهم محصولات فولادی ضد زنگ کشور در واردات کشور یاد شده 669 هزار تن گزارش شده است. ترکیه، برای دومین سال متوالی مجددا صادرات فولادش بیشتر از واردات فولادش شده است.

صادرات خالص این کشور در سال گذشته 7/6 میلیون تن ثبت شده است. صادرات محصولات فولادی ترکیه به نواحی ایتالیا و فلسطین اشغالی به ترتیب 1/8 و1/4 میلیون تن اعلام شده است. صادرات فولاد به آمریکا و رومانی نیز به ترتیب 1/1 و 1 میلیون تن بوده است.

در سال گذشته میزان صادرات محصولات فولادی به کشور های استرالیا و بلژیک به ترتیب 1/1 و 1/05 میلیون تن به ثبت رسیده است. بیشترین محصول صادر شده در سال قبل، محصولات طویل به میزان 10/7 میلیون تن گزارش شده است. بیشترین میزان صادرات محصولات تخت و طویل به ترتیب کشور های ایتالیا (1/5 میلیون تن) و فلطسین اشغالی(1/4 میلیون تن) اعلام شده است. میزان صادرات محصولات لوله ترکیه به کشور های رمانی، آمریکا و انگلستان به ترتیب 304، 271 و 204 هزار تن ثبت شده است. بیشترین مقدار نیمه محصولات به کشور تونس به میزان 181 صادر شده است. درآمد ناشی از محصولات فولادی این کشور بالغ بر 7/17 میلیارد دلار برآورد شده است. ارزش کل صادرات انواع محصولات کشور ترکیه در سال 2018، 168/8 میلیارد دلار برآورد شده است. سهم صادرات محصولات فولادی در کل صادرات ترکیه 10/48 % (ارزشی) بوده است.

در اشکال (6) و (7) به ترتیب روند واردات و صادرات محصولات فولادی ترکیه از نظر می گذرد. بعد از سال 2004 در واردات بیلت افزایش و در صادرات آن کاهش به چشم می خورد. به عبارت دیگر مصرف فولاد داخل کشور کاهش یافته (30/6 میلیون تن) و میزان صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، بیشتر شده است.

پیش بینی می شود در سال 2019، میزان صادرات فولاد ترکیه به بالای 19 میلیون تن برسد. حجم صادرات محصولات فولاد طویل، تخت و نیمه محصولات به ترتیب 10/7، 6 و 1 میلیون تن گزارش شده است. 2 میلیون تن صادرات محصولات فولادی ترکیه را لوله و توئب تشکیل داده است. میزان فروش خالص محصولات فولادی شرکت گروه اردمیر ترکیه 5 میلیارد و 598 میلیون دلار بوده است. میزان صادرات محصولات فولادی شرکت گروه اردمیر ترکیه 199 هزار تن اعلام شده است. میزان فروش محصولات فولادی شرکت کاردمیر 2/192 میلیون تن بوده است. در سال 2018،  میزان واردات محصولات فولادی ترکیه از کشور های اکراین 1/58 میلیون تن بوده است. میزان صادرات محصولات فولادی تخت و طویل شرکت گروه اردمیر ترکیه نیز به ترتیب 1/529 (41 کشور) و 0/102 (14 کشور) میلیون تن بوده است. سهم فروش داخلی محصولات فولادی تخت و طویل شرکت گروه اردمیر ترکیه به ترتیب 6 و 0/8 میلیون تن برآورد شده است.

ساختار صنایع فولاد

در ترکیه هم اکنون 3 کارخانه مکمل (کوره بلند – کنورتر) با ظرفیت 2 الی 5/8 میلیون تن در سال، 24 کارخانه با تاسیسات کوره قوس الکتریکی و 4 فولاد سازی با کوره القایی با ظرفیت 200-260 هزار تن در سال در حال بهره برداری می باشد.

در شکل (8) تناژ و درصد مواد آهندار ورودی فولاد سازی های ترکیه در سال 2018 نشان داده شده است (جمعا 42/54 میلیون تن ) . ظرفیت تولید اسمی فولاد سازی های نصب شده در ترکیه بالغ بر51/5 میلیون تن است که سهم کارخانه های مکمل و کوره های قوس الکتریکی در این ظرفیت به ترتیب 13/9 و38/5 میلیون تن می باشد. استفاده از ظرفیت های نصب شده تولید فولاد در سال گذشته 72/4 درصد گزارش شده است. در سال 2018 سهم فرایند های فولاد سازی کوره قوس الکتریکی و کنور تر اکسیژنی در تولید فولاد خام ترکیه به ترتیب 25/78 (69/1 درصد) و 11/53 (30/9 درصد) میلیون تن ثبت شده است. (شکل 9)

سهم فرایند های تولید فولاد سازی کوره قوس الکتریکی و کنور تر اکسیژنی در تولید فولاد خام ترکیه در سال گذشته به ترتیب 69/1 و 30/9 درصد بوده است. در مقایسه با سال 2017 میزان تولید فولاد به روش کنور تراکسیژنی 245 هزار تن افزایش یافته در حالی که میزان تولید فولاد به روش کوره قوس الکتریکی افزایشی از خود نشان نداده است. در سال 1980 سهم ترکیه در تولید فولاد خام جهان0/6 درصد بوده است. در حالی که در سال گذشته نرخ یاد شده 2/06 درصد گزارش شده است. افزایش مصرف فولاد در داخل ترکیه در سال های اخیر، فشار صادرات محصولات طویل افزون بر نیاز را کاهش داده است. همراه با افزایش مصرف محصولات طویل در مصارف محصولات فولادی تخت و کیفی نیز افزایشی حاصل شده است.

جهت ایجاد توازن بین تولید و مصرف محصولات فولادی برنامه توسعه ملی ترکیه باز نگری شده است. اهداف اصلی این برنامه تشویق سرمایه گذاری ها در جهت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا می باشد. در این راستا اولین نتایج مثبت در سال 2006 با تغییر خط تولید نیمه محصول بیلت به تختال در شرکت فولاد سازی مکمل ایسدمیر ترکیه حاصل شده است و در نیمه دوم 2008 خط تولید ورق گرم آن به بهره برداری رسیده است.شایان ذکر است هم اکنون ظرفیت تولید شمش و تختال شرکت ایسدمیر به ترتیب 2/5 و 3/5 میلیون تن در سال است.

ضمنا بعضی از شرکت های دارای واخد کوره قوس الکتریکی در حال تبدیل کردن خط تولید نورد خویش از محصولات مقاطع به محصولات تخت هستند . در این راستا شرکت شرکت چولاک اوغلو از ژوئن 2007 تولید تختال را در این کارخانه شروع کرده است.

در جدول (2) شرکت های تولید کننده ورق گرم کشور ترکیه ارائه شده است. از طرف دیگر شرکت های دارای کارگاه نورد در جهت احداث واحد کوره قوس الکتریکی اقداماتی را انجام دادند. به طور مثال شرکت کاپیتان و نورسان واحدهای کوره قوس الکتریکی خویش را تاسیس و را اندازی کرده اند. علاوه بر آنها شرکت فولاد جر، شرکت متاش را که از سال 1998 مشغول تولید فولاد بود، خریداری کرده است. شایان ذکر است بزرگترین واحد کوره قوس الکتریکی جهان با ظرفیت 320 تن فولاد مذاب و توان ترانس برق 250 مگاوات در شرکت چولاک اوغلوی ترکیه در حال بهره برداری است. ضمنا از 32 کوره قوس الکتریکی در حال بهره برداری دو واحد آن با جریان مستقیم (DC) کار می کنند (در شرکت های فولاد کرومان یازیجی) . با تغییر خط تولید ایسدمیر از محصولات مقاطع تخت همراه با افزایش تولید، برای واحدهای نورد مستقر در منطقه جنوب ترکیه، کمبود شمش احساس خواهد شد. مطابق برنامه جدید توسعه صنایع فولاد، در این ناحیه با تاسیس کوره های قوس الکتریکی جدید کمبود شمش رفع خواهد گردید.

هم زمان با این حرکت، در ناحیه ی علی آقا، سه واحد جدید کوره قوس الکتریکی در حال احداث می باشد. در اثر این سرمایه گذاری های جدید، مسلما در سه سال آینده ظرفیت تولید فولاد خام ترکیه به بالای 55 میلیون تن افزایش خواهد یافت. پیش بینی می شود در سال 2019 میزان تولید فولاد ترکیه با 5 درصد افزایش به39/5 میلیون تن برسد و در دوسال آینده نیز بیش از 43 میلیون تن فولاد قابل دسترسی خواهد بود و در نتیجه آن میزان مصرف سرانه فولاد این کشور به بالای 500 کیلوگرم خواهد رسید.

مصرف قراضه

با توجه به سهم بالای کوره های قوس الکتریکی ( با شارژ کامل قراضه فولادی) در تولید فولاد ترکیه، مهندسی خرید و تامین قراضه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در سال گذشته همانند سال 2018 ترکیه از لحاظ واردات قراضه فولاد در جهان رده اول را از آن خود کرده است. در این راستا در سال 2018 جهت تامین خوراک کوره های قوس الکتریکی بیش از20/62 میلیون تن ( با 1 درصد کاهش) قراضه فولادی به ارزش 7/1 میلیادر دلار وارد ترکیه شده است.  قیمت میانگین قراضه فولاد کشور ترکیه 343 دلار بر تن بوده است. اتحادیه اروپا و آمریکا به ترتیب 12/5 و 3/43 میلیون تن قراضه فولادی ترکیه را تامین کرده اند. سهم کشور روسیه در واردات قراضه ترکیه 3/28 میلیون تن بوده است. میزان واردات قراضه ترکیه از کشورهای انگلستان، هلند و بلژیک به ترتیب 3/18 ، 2/32 و 1/91 میلیون تن اعلام شده است.

در جدول (3) تامین کنندگان قراضه فولادی کشور ترکیه در سال 2018 ارائه شده است. میزان مصرف قراضه در فولاد سازی های ترکیه 30 میلیون تن بوده است که 9/3میلیون تن آن از منابع داخلی تامین شده است. سهم قراضه در تولید فولاد ترکیه در سال گذشته 80/4 درصد بوده است.

در شکل (10) میزان واردات قراضه فولادی ترکیه در 17 سال گذشته به نمایش در آمده است.

ضمنا در جدول (4) نیز روند مصرف قراضه داخلی و وارداتی در دوره 2003-2018 در صنایع فولاد ترکیه ارائه شده است. جهت تامین قراضه مورد نیاز صنایع فولاد ترکیه چندین بندر این کشور مجهز به سیستم برشکاری کشتی شده است. به دلیل استفاده از شارژ 100 درصد قراضه  در کوره های قوس الکتریکی میزان انتشار گاز گلخانه ای (CO2) در صنایع فولاد این کشور 690 کیلوگرم بر تن فولاد است. ترکیه جهت جایگزینی قراضه فولادی و بالا بردن بهره وری تولید در کوره های قوس الکتریکی در سال 2018 نزدیک به 1/3 میلیون تن شمش چدن وارد کرده است.

در جدول(5) روند واردات شمش چدن ترکیه به نمایش درآمده است. در سال قبل میزان صادرات شمش چدن کشور اکراین به ترکیه 327 هزار تن بوده است. کل مصرف چدن ترکیه در سال قبل 11/48 میلیون تن به ثبت رسیده است. میزان واردات آهن اسفنجی ترکیه در سال پیش نزدیک به 0/7 میلیون تن برآورد شده است.

تولید چدن و فولاد

دومین مواد شارژی فولاد سازی های ترکیه چدن مذاب است. میزان تولید چدن مذاب ترکیه در سال 2018،10/536 میلیون تن گزارش شده است و از این لحاظ در سطح جهان در رده سیزدهم و در بین کشورهای اسلامی در رده اول تولیدکنندگان چدن قرار دارد.

در شکل(11) روند تولید چدن مذاب ترکیه در سال های اخیر به نمایش گذاشته شده است. در سال گذشته در ترکیه نسبت چدن مذاب به فولاد خام 28/2 درصد بوده است. شرکت های اردمیر (2 کوره بلند)، ایسدمیر(4 کوره بلند) ، کاردمیر(5 کوره بلند) تولیدگنندگان چدن مذاب ترکیه هستند. کارخانه های کاردمیر، اردمیر و ایسدمیر به ترتیب در سال های 1937، 1965و 1970 راه اندازی شده اند. شایان ذکر است، میزان تولید چدن مذاب کارخانه های کاردمیر و گروه اردمیر در سال به ترتیب 2/185 و 8/351 میلیون تن به ثبت رسیده است. در سال 2018 شرکت های اردمیر و ایسدمیر به ترتیب 3/087 و 5/273 میلیون تن چدن مذاب تولید کرده اند.

در اشکال (12) و (13) به ترتیب روند افزایش میزان تولید فولاد مذاب و محصولات نهایی نوردی گروه اردمیر از نظر می گذرد.

در شکل (14) نیز روند میزان فروش محصولات فولادی گروه اردمیر به ترتیب 11/25 و 11 میلیون تن بوده است.

در شکل (15) روند تولید چدن مذاب شرکت کاردمیر طی سال های 1996-2018 مشاهده می گردد. میزان تولید فولاد مذاب شرکت مذکور در سال 2018 نزدیک به 2/413 میلیون تن به ثبت رسیده است. میزان محصولات فولادی طویل قابل فروش شرکت کاردمیر ترکیه در سال 2018 بالغ بر 2/315میلیون تن گزارش شده است. میزان تولید محصولات فولادی طویل و تخت شرکت گروه اردمیر ترکیه در سال گذشته به ترتیب0/98 و7/743 میلیون تن به ثبت رسیده است. میزان تولید محصولات ورق گرم و سرد این گروه در سال 2018 به ترتیب، 6/024 و 1/701 میلیون تن بوده است. میزان فروش محصولات ورق گرم، سرد و طویل گروه اردمیر در سال قبل به ترتیب5/732 ، 1/51 و 0/919 گزارش شده است.

تامین مواد اولیه

میزان تولید سنگ آهن کشور ترکیه در سال 2018 در حدود 6 میلیون تن گزارش شده است. میزان واردات سنگ آهن کشور ترکیه در سال 2018 بالغ بر 10/7 میلیون بوده است. سهم سنگ آهن داخلی و خارجی در تولید فولاد ترکیه به ترتیب 40 و 60 درصد اعلام شده است.

در شکل (16) روند واردات سنگ آهن کشور ترکیه آمده است. در سال پیشین کشورهای برزیل، سوئد و روسیه به ترتیب4/6 ، 1/9 و 1/2 میلیون تن سنگ آهن به ترکیه صادرات داشتند. در حالی که میزان واردات ذغال سنگ این کشور به میزان 37/3 میلیون تن به ثبت رسیده است. میزان واردات ذغال حرارتی ترکیه از کلمبیا18/2 میلیوت تن بوده است. میزان واردات ذغال حرارتی ترکیه از کشور روسیه 11/2 میلیون تن اعلام شده است. میزان تولید سنگ آهن و پلت گروه اردمیر ترکیه در سال قبل 1/77 میلیون تن به ثبت رسیده است. میزان واردات ذغال کک شوی ترکیه در سال گذشته 5/8 میلیون تن بوده است.

سهم آمریکا در واردات ذغال کک شوی ترکیه 2/39 میلیون تن به ثبت رسیده است. در سال قبل میزان واردات ذغال حرارتی 31/5میلیون تن گزارش شده است. سهم ذغال سنگ داخلی و خارجی در تولید فولاد ترکیه به ترتیب 10 و 90 درصد ثبت شده است.

در جدول (6) تامین کنندگان ذغال حرارتی و کک شوی کشور ترکیه از نظر می گذرد . در سال پیشین میزان واردات کک کشور ترکیه بیش از 811 هزار تن به ثبت رسیده است.

سایر شاخص های پایداری

در توسعه صنایع فولاد ترکیه تحقیق و توسعه خیلی تاثیر گذار بوده است. در نتیجه فعالیت های پژوهشی در مصرف انرژی ویژه فولاد کاهش چشمگیری به وجود آمده است. شرکت گروه اردمیر در سال گذشته 1 میلیارد و 160 میلیون دلار سود خالص داشته است. در سال گذشته تعداد کارکنان شرکت فولاد گروه اردمیر 11601 نفر در بوده است. در سال گذشته تعداد کارکنان شرکت فولاد ایسدمیر و اردمیر به ترتیب 4724 و 6883 نفر اعلام شده است. در سال 2018 ، در شرکت گروه اردمیر تعداد کارکنان یقه آبی و سفید به ترتیب 7725 و 3882 نفر بوده است. سهم ایسدمیر در تعداد کارکنان یقه آبی و سفید به ترتیب 2980 و 1744 گزارش شده است. بهره وری نیروی انسانی شرکت های فولاد اردمیر و ایسدمیر به ترتیب 2/6 و1/8 نفر ساعت بر تن محصول نهایی گزارش شده است.

در شکل (17) روند کاهش تعداد نیروی انسانی شرکت فولاد گروه اردمیر به نمایش در آمده است.

جدول (7) نشانگر روند افزایش بهره وری نیروی انسانی شرکت فولاد اردمیر و ایسدمیر است. در سال گذشته تعداد کارکنان شرکت فولاد کاردمیر 4316 نفربوده است. در سال 2018، در شرکت کاردمیر تعداد کارکنان یقه آبی و سفید به ترتیب 3415 و 901 نفر به ثبت رسیده است. بهره وری نیروی انسانی شرکت کاردمیر در سال قبل 568 تن به ازای هر نفر شاغل بوده است.

در شکل (18) روند رشد بهره وری نیروی انسانی شرکت فولاد کاردمیر ارائه گردیده است. بهره وری نیروی انسانی شرکت فولاد ( کوره قوس الکتریکی با 100 درصد قراضه ) در سال قبل 1200 تن به ازای هر نفر شاغل گزارش شده است. میزان استفاده از ظرفیت های نصب شده تولید فولاد مذاب در شرکت گروه اردمیر 97 درصد گزارش شده است. میزان استفاده از ظرفیت های نصب شده تولید فولاد مذاب، تختال و شمش در گروه اردمیر به ترتیب93/97 و 40 درصد ثبت شده است.

در شکل (19) روند تغییر میزان استفاده از ظرفیت های نصب شده شرکت گروه اردمیر و جهان مقایسه شده است. در 6 سال گذشته در مصرف انرژی شرکت ایسدمیر ترکیه بیش از21/5 درصد کاهش حاصل شده است. در سال قبل میزان مصرف انرژی شرکت فولاد دیلر ترکیه 2/56 گیگاژول بر تن فولاد بوده است. میزان چرخه آب در شرکت های اردمیر و ایسدمیر ترکیه که با فرایند کنور تراکسیژنی فولاد تولید می کنند، به ترتیب 92/5 و94/8 درصد بوده است.

در جدول(8) میزان چرخه آب در شرکت های مذکور نشان داده شده است. در شرکت های یاد شده میزان بازیافت پسماندها نیز به ترتیب 86/4 و56/3 درصد اعلام شده است.

در جدول(9) میزان بازیافت پسماندها در شرکت های اردمیر و ایسدمیر دیده می شود . میزان مصرف آب در شرکت فولاد دیلر ترکیه 0/9 متر مکعب بر تن فولاد گزارش شده است. در شرکت اردمیر و ایسدمیر ترکیه آموزش سرانه به ترتیب 47/07 و 44 ساعت بوده است. در سال گذشته در شرکت اردمیر و ایسدمیر ترکیه به ترتیب 258372 و 211288 نفر ساعت آموزش ارائه شده است. در سال قبل در شرکت فولاد کاردمیر ترکیه آموزش سرانه 52 ساعت به ثبت رسیده است. آموزش سرانه شرکت فولاد دیلر ترکیه 32/4 ساعت اعلام شده است (با فرایند تولید کوره قوس الکتریکی و شارژ 100 درصد قراضه) .

تنوع محصولات فولادی طویل و تخت در شرکت فولاد گروه اردمیر به ترتیب 193(11 محصول جدید) و 479 (18 مجصول جدید) اعلام شده است. در سال 2018، هزینه های تحقیق و توسعه شرکت کاردمیر 413/5 میلیون لیره ترکیه بوده است.

دسته بندی گزارش
تحلیل صنایع
نظر خود را بنویسید