به وب سایت گروه مشاور سرمایه گذاری معیار خوش آمدید

بسته شدن کانال سوئز و افزایش بهای فلزات اساسی

صبح دوشنبه 9 فروردین قیمت همه فلزات اساسی در بورس آتی شانگهای صعودی است در حالی که سرمایه گذاران نسبت به بسته شدن کانال سوئز و احتمال تداوم توقف ترافیک برای چند هفته آینده نگران هستند.

روز جمعه قرارداد آتی مس سه ماهه در بورس فلزات لندن با 1.72 درصد صعود به قیمت 8950 دلار در تن بسته شد. آتی مس در بورس شانگهای با 0.91 درصد صعود به 66770 یوان در تن رسید.

آلومینیوم سه ماهه در بورس فلزات لندن جلسه روز جمعه را با 0.78 درصد صعود به قیمت 2273.5 دلار در تن خاتمه داد. آتی آلومینیوم مه در بورس شانگهای با 0.6 درصد افزایش قیمت به 17525 یوان در تن رسید.

قرارداد روی سه ماهه در بورس لندن 1.73 درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و به 2828 دلار در تن رسید. روی در بورس شانگهای با 1.39 درصد صعود به 21830 یوان در تن رسید. سرب نیز وضعیت مشابهی داشت و در بورس لندن و شانگهای به ترتیب با 0.62 و 047 درصد صعود به قیمت های 1949 دلار و 15050 یوان در تن بسته شد.  

دسته بندی گزارش
اخبار و رویدادها
نظر خود را بنویسید