به وب سایت گروه مشاور سرمایه گذاری معیار خوش آمدید
چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

بررسی بازار محصول پتروشیمی در آسیا- ۱۴ می

تحلیل بازار بنزن آسیا:

 • قیمت بنزن در آمریکا در ماه می 25 سنت در مقایسه روزانه افت کرد. در قیاس هفتگی فوب کره 16 دلار در هر تن افت کرد.
 • قیمتها در شرق چین به بالاتر از رقم فوب کره رسیدند.

به گزارش شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در بازار محصول پتروشیمی آسیا با افت شدید نرخ بنزن در بازار ساحل خلیج آمریکا، بسیاری از منابع بازار نسبت به وضعیت بازار ایالات متحده تردیدهایی را ابراز کرده اند و درباره ثبات قیمت در بازار آمریکا خوشبین نیستند.

در این هفته، نرخ بنزن در بازار ساحل خلیج آمریکا 25 سنت در هر گالن کاهش یافت و برابر با رقم 440 سنت در هر گالن به شیوه DDP ساحل خلیج اعلام گردید، در حالی که نرخ بنزن برای ماه ژوئن 23 سنت در آخرین روز این هفته کاهش یافت و به رقم 422 سنت در هر گالن به همان شیوه رسید.

با رشد مجدد قیمت در بازار داخلی چین و بالا رفتن نرخ مزایده ها، اختلاف میان نرخ پیشنهادها و مزایده ها نیز بیشتر شد.

نرخ محموله‌های ماه ژوئن در داخل چین در حد 7790 یوان در هر تن یا 34/1074 دلار در هر تن بر مبنای تراز وارداتی اعلام گردید.

با این حال، مزایده‌ها تنها برای یک محموله ورودی در ماه جولای به انجام رسید، که در طی آن نرخ مزایده در حد 1020 دلار در هر تن و نرخ پیشنهاد برابر با 1035 دلار در هر تن به شیوه CFR چین اعلام گردید.

تحلیل بازار تولوئن آسیا:

 • به دلیل ضعف فراگیر در بازار و تقاضای کم، بازار سقوط کرد.
 • به دلیل ضعف فراگیر در بازار و تقاضای کم، بازار سقوط کرد.

در این هفته بازار تولوئن آسیا در تمامی نقاط با افت همراه بود، در حالی که وضعیت بازار نفت خام نیز راکد گزارش شده است و در بازارهای آروماتیک وابسته نیز افت مشاهده شده است.

در بازار بالادستی، نفت برنت در این هفته 59/1 دلار در هر بشکه کاهش یافت و به رقم 060/67 دلار در هر بشکه رسید.

در بازارهای وابسته نیز گشایشی دیده نشده است، و برای نمونه پاراکسیلن در این هفته با 83/32 دلار در هر تن کاهش به کار خود خاتمه داده است و سرانجام به مبلغ 67/845 دلار در هر تن به شیوه CFR تایوان/چین رسیده است؛ همچنین، بنزن نیز 28 دلار در هر تن در قیاس روزانه کاهش یافته و به مبلغ 67/1043 دلار در هر تن به شیوه فوب کره رسیده است.

در این هفته، در بازار چین نیز محصول تولوئن با افت 150 یوان در هر تن همراه بوده است و به رقم 5790 یوان در هر تن رسیده است.

همچنین، تقاضا از سوی آسیای جنوب شرقی به دلیل تداوم قرنطینه در نقاط مختلف کاهش یافته و در کنار آن فعالیت تجاری نیز به شدت کمتر شده است.

تحلیل بازار حلال MX: بازار

 • در جنوب شرق آسیا ثابت ماند و در هند با رشد همراه بود.
 • میزان فهرستها در شرق چین کاهش یافت.
 • تقاضای بالا و عرضه اندک قیمتها را در بازار هند رشد داده است.

در این هفته، بازار حلال MX شرایطی مختلف را پشت سر گذارد، و قیمت در بازار فوب کره و جنوب شرق آسیا ثابت ماند و در چین با کاهش همراه بود.

در جنوب شرق آسیا، نبود نشانه‌های تازه نسبت به وضعیت بازار به دلیل تعطیلات عید فطر بازار را پایدار نگاه داشت.

در چین، قیمت حلال MX به شیوه CFR کمتر از قبل بود در همان حال که بحث‌ها در منطقه رو به کاهش گذارده اند. در این هفته به گفته یکی از منابع بازار شاخص CFR چین در حد 750 دلار در هر تن ایستاد.

با این حال، میزان فهرست‌های شرق چین به 48700 تن کاهش یافت، در حالی که در هفته قبل برابر با 57000 تن بود.

در کره جنوبی، قیمتها عمدتاً با وجود تقاضای کم از سوی جنوب شرق آسیا و چین پایدار ماندند، با آنکه بنا به اطلاعات موجود عرضه در بازار محدود بوده است.

یکی از شاخصهای خرید در بازار در حد 730 تا 735 دلار در هر تن اعلام شده است با آنکه شاخص فروش در بازار در حدی بیشتر از 735 دلار در هر تن بوده است.

تحلیل بازار پاراکسیلن آسیا:

 • به دلیل وضعیت راکد قیمتها شدیداً افت کردند.
 • PTA سقوط کرد و بازار بالادستی نفت خام نیز با کاهش همراه بود.
 • اختلاف قیمت در بازار فیزیکی میان ژوئن/جولای به وضعیت کانتانگو کمی نزدیکتر شد.

در این هفته و در 14 می، بازار پاراکسیلن آسیا به شدت با افت همراه بود در حالی که هم بازار پایین دستی و هم بالادستی وضعیتی نامناسب را سپری کرده اند و شرایط رکود را شدت بخشیده اند.

در این هفته، پاراکسیلن 83/32 دلار در هر تن افت کرد و به رقم 67/845 دلار در هر تن به شیوه CFR تایوان/چین رسید و نیز در بازار فوب کره با رقم 67/827 دلار در هر تن برابر گردید؛ آخرین بار در 22 آوریل نرخ این محصول کمتر از 83/844 دلار در هر تن بوده است.

تصحیح بازار PTA به سمت پایین در روزهای 13 و 14 ماه جاری سبب شده است تا دست اندرکاران بازار پاراکسیلن آسیا تعادل میان پاراکسیلن و PTA را مورد تجدیدنظر قرار دهند.

در طی روند بازار پلتس در این هفته، یک پیشنهاد ثابت به نرخ 848 دلار در هر تن برای محموله ای آسیایی برای تحویل در جولای ارائه شد که شرکت سنگاپوری SKGC آن را در اختیار گرفت.

نرخ سلف نفت برنت برای ماه جولای در این هفته با رقم 060/67 دلار در هر بشکه، یعنی 59/1 دلار در هر بشکه کمتر از پیش اعلام شد.

تحلیل بازار ایزومر MX آسیا:

 • قیمتها همسو با نفت خام و نفتا کاهش یافتند.
 • در کل آسیا عرضه MX محدود مانده است.
 • قیمت PX در روز 14 می کاهش یافت.

در آخرین ارزیابی، قیمت محصول ایزومر MX در بازار آسیا در این هفته 770 دلار در هر تن به شیوه فوب کره اعلام شد، که حاکی از افتی در حد 22 دلار در هر تن بوده است؛ این روند در عین حال با سیر نزولی نفت خام و نفتا که خود به دلیل نامشخص بودن وضع تقاضا پدید آمده است نیز همسو است.

نفت برنت در این هفته 59/1 دلار در هر بشکه افت کرد و به رقم 060/67 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نرخ CIF ژاپن برای محصول نفتا نیز 25/14 دلار در هر تن افت کرد و به مبلغ 75/592 دلار در هر تن رسید.

در بازارچین، قیمتها برای همه محصولات روندی نزولی داشتند، و محصولاتی چون سنگ آهن، ذغال سنگ و مونومر استیرن با افت چشمگیری همراه بودند.

شاخص پاراکسیلن به شیوه CFR تایوان/چین در این هفته 83/32 دلار در هر تن کمتر شد و به نرخ 67/846 دلار در هر تن رسید، وضعیتی که همسو با کاهش سایر قیمتها در آسیا بوده است.

منابع بازار گفته اند که به­دلیلِ نسبت بهتر نرخ ایزومر MX در مقایسه با مواد آروماتیک، حاشیه سود تولید تحت فشار قرار گرفته است.

به طور خاص، در این زمینه تولید اورتوکسیلن در کره جنوبی تحت تأثیر قرار گرفته است و تعداد محموله‌های صادراتی آن بسیار کم بوده است، امری که می تواند به قیمت ایزومر MX نسبت داده شود.

قیمتها در بازار داخلی چین در این هفته در حد 5950 تا 5990 یوان در هر تن به شیوه تانکری اعلام شدند، که بر مبنای تراز وارداتی در حد 800 تا 805 دلار در هر تن خواهد بود.

در شرق چین، در این هفته، میزان فهرستهای MX نیز 08/22 درصد پایین آمد و به رقم 48700 تن رسید.

تحلیل بازار اورتوکسیلن آسیا:

 • قیمتها در چین به بالا رفتن قیمت سینوپک رشد یافتند.
 • فعالیت تولید و تقاضا در آسیا ناچیز بوده است.
 • میزان فهرستها در چین و حاشیه سودِ تولید در حال حاضر مناسب است.

قیمتها در بازار اورتوکسیلن آسیا در این هفته در قیاس هفتگی 20 دلار در هر تن بالاتر رفت و به رقم 820 دلار در هر تن به شیوه CFR چین رسید، و با رشدی در حد 8 دلار در هر تن با رقم 803 دلار در هر تن به شیوه CFR جنوب شرق آسیا برابر گردید؛ این محصول در عین حال با افزایشی در حد 7 دلار در هر تن به شیوه فوب در آخرین ارزیابی رقم 838 دلار در هر تن را به خود دید.

منابع بازار چین گفته اند که تولیدکنندگان در حال حاضر با ظرفیت بالایی مشغول به تولید هستند و میزان فهرست‌ها به همین دلیل بالا خواهد ماند. سینوپک در این هفته نرخ محصول خود را 300 یوان در هر تن بالاتر برد و به رقم 6200 یوان در هر تن رسید، که بر مبنای تراز وارداتی برابر با مبلغ 833 دلار در هر تن خواهد شد.

گفته شده است اخیراً در بازار میزان فهرستها در چین 60.000 تن رشد یافته است و همین امر میل خریداران را به معامله کمتر کرده است.

تحلیل بازار استیرن آسیا:

 • نرخ CFR چین پس از رشد اخیر کاهش یافته است؛ تقاضا در هندوستان بسیار اندک است.
 • بروز وضعیت راکد در بازار داخلی چین در پاییز
 • تقاضا برای GPPS همچنان اندک است و میزان تولید نیز پایین گزارش شده است.

پس از رشد اخیر محصول استیرن در بازار آسیا در هفته گذشته در حد 16 درصد و رسیدن به رقم 1353 دلار در هر تن سرانجام نرخ این محصول نزولی گردید.

نرخ CFR چین در بازار در روز 12 می در حد 20 دلار در هر تن در قیاس روزانه افت کرد ولی در مقایسه هفتگی با رشدی در حد 15 دلار در هر تن همراه بود تا نرخ نهایی به 1320 دلار در هر تن برسد.

مزایده ها و پیشنهادها برای محموله های ژوئن اختلاف زیادی با یکدیگر داشتند به گونه ای که در یک طرف با رقم 1305 دلار در هر تن و در طرف دیگر با رقم 1350 دلار در هر تن رودررو بوده ایم.

روند نزولی در بازار چین خود از بازار داخلی این کشور پیروی می کند، بازاری که در آن نرخ محصول 200 یوان در هر تن افت کرده است و به مبلغ 10290 یوان در هر تن یا 59/1383 دلار در هر تن بر مبنای تراز وارداتی رسیده است.

با وجود این افت، بازار به احتمال به دلیل کاهش عرضه و تعطیلی واحدها تحرکاتی را از خود نشان داده است.

در جنوب چین نیز کاهش عرضه دیده شده است، جایی که در آن میزان فهرستها در حد 10.000 تن گزارش گردیده است.

یکی از منابع بازار ژاپن در عین حال گفته است که مبانی بازار این کشور به احتمال زیاد تا ماه ژوئن مناسب خواهند ماند، امری که می باید به میزان بالای تولید و دسترسی کم به محصول ربط داده شود.

تحلیل بازار کاپرولاکتام آسیا:

نرخ CFR شرق دور در این هفته بی تغییر نسبت به قبل و برابر با 2040 دلار در هر تن اعلام گردید، البته با در نظر داشتن شاخصهای قابل معامله 2000 و 2100 دلار در هر تن برای شاخص CFR شرق دور؛ این در حالی است که مزایده هایی با نرخ کمتر 2000 دلار در هر تن به انجام رسیده اند.

پیشنهادها در این هفته با نرخ 2200 دلار در هر تن ارائه شدند.

نرخ CFR جنوب شرق آسیا نیز در این هفته 10 دلار در هر تن رشد یافت و به رقم 2110 دلار در هر تن رسید، که بالاتر از نرخ مزایده ای به همین شیوه به مبلغ 2100 دلار در هر تن بوده است.

تحلیل بازار متانول آسیا:

 • قیمت بالای ذغال سنگ و تأخیر کشتیها قیمتها را بالا برده اند.
 • قیمت ذغال سنگ در چین بالاتر رفت و دسترسی به محصول متانول محدود گشته است.
 • عرضه از سوی خاورمیانه به جنوب شرق آسیا به دلیل تأخیر کشتی‌ها به تعویق افتاده است.
 • تقاضای مناسب برای فرم الدئید در کره جنوبی

در این هفته، بازار متانول آسیا کار خود را با وضعیت پرتحرک تری به پایان برد، وضعیتی که به دلیل رشد بهره در بازار داخلی چین پدید آمد.

در طی این هفته، نرخ محصول متانول در بازار داخلی چین 260 یوان در هر تن (40 دلار) رشد یافت، امری که به واسطه رشد قیمت ذغال سنگ به وجود آمد. منابع بازار گفته اند ممنوعیت غیررسمی ورود ذغال سنگ به کشور از استرالیا سبب شده است تا قیمت در داخل این کشور سه برابر شده و به 800 تا 950 یوان در هر تن برسد.

با این حال، سایر منابع بازار گفته‌اند که رشد قیمت ذغال سنگ در چین به دلیل محدودیتهای زیست محیطی اعمال شده از سوی دولت این کشور بوده است.

در این هفته، بحثها حول محموله های ورودی در حد رقم 350 تا 364 دلار در هر تن به شیوه CFR چین بوده اند و در عین حال یک بسته 5000 تنی در همین هفته و در نیمه های آن به قیمت 355 دلار در هر تن به شیوه CFR چین معامله شده است.

در کره جنوبی، مبانی بازار متوازن بوده است و تقاضا برای فرم الدئید در این کشور قابل ملاحظه گزارش شده است؛ در عین حال، میزان عرضه نیز در حد قابل قبول بوده است.

تحلیل بازار MTBE آسیا و خاورمیانه:

 • نرخ 92 RON 5 درصد کاهش یافت و قیمت نسبی محصول 92 RON نیز در قیاس روزانه 30 درصد کاهش یافت.
 • شیوع کرونا در آسیا قیمتها را تحت فشار قرار داده است.

MTBE آسیا به کمترین رقم در طی هفته هفته گذشته سقوط کرد و برابر با مبلغ 692 دلار در هر تن گردید، کاهشی که نشانگر 41 دلار در هر تن سقوط در قیاس روزانه در پایان هفته اخیر بوده است.

فروش کلی و گسترده محصول در روند پایانی سامانه پلتس قیمت MTBE را تحت فشار قرار داد. در آخرین مرحله از کار سامانه مذکور ترافیگورا یک پیشنهاد برای 2000 تن محصول را برای بارگیری در 10 تا 14 ژوئن به نرخ 716 دلار در هر تن به شیوه فوب تنگه به ثبت رساند؛ شرکت یادشده نرخ مذکور را سپس به رقم 696 دلار در هر تن به همان شیوه کاهش داد.

در بخش بنزین، 92 RON 5 درصد در قیاس روزانه کاهش یافت و به رقم 61/71 دلار در هر بشکه رسید، در همان حال که محصول نسبی 92 RON 30 درصد سقوط کرد و به رقم 55/4 دلار در هر بشکه رسید. نرخ سلف نفت برنت در این هفته 2 درصد در قیاس روزانه پایین آمد و با رقم 06/67 دلار در هر بشکه برابر گردید.

شاخص فوب سنگاپور برای MTBE که در 21 آوریل به بالاترین حد در 19 ماه، یعنی رقم 50/759 دلار در هر تن، رسیده بود به میزان پیش از دوره کرونا بازگشت. آخرین بار قیمت این محصول در 30 سپتامبر 2020 در حد 763 دلار در هر تن بود.

تحلیل بازار اتیلن آسیا و خاورمیانه: به دلیل افت بازار پایین دستی و عرضه بیش از حد در داخل، قیمتها 10 دلار در هر تن کاهش یافتند.

 • در قیاس با بازار واردات، معاملات در داخل چین بیشتر بوده است.
 • ضعف قیمتها در بازار پایین دستی سبب شرایط رکود شده است.

در روز آخر هفته گذشته، بحثها بر سر محموله های محلی بسیار اندک بودند، زیرا اغلب تقاضا در بازار داخلی چین و برای عرضه داخلی بوده است، امری که به دلیل وضعیت راکد بازار و افت قیمت در بازار پایین دستی پدید آمده است.

گفته شده است که یک معامله به قیمت 1188 دلار در هر تن توسط یک تولیدکننده ژاپنی به انجام رسیده است. و همین تولیدکننده میزان فعالیت خود را به دلایل فنی کاهش داده است.

بازار در کل به سبب افت قیمتها در بازار پایین دستی و عرضه فراوان وضعیتی راکد دارد.

قیمت در بازار محموله های فوری در شرق چین در طی گزارشها در حد 8300 یوان در هر تن، یا 1130 دلار برای انتقال جادّه­ای، بوده است.

در بازار پایین دستی، نرخ محصول استیرن 20 دلار در هر تن در مقایسه روزانه پایین آمد و به رقم 1320 دلار در هر تن به شیوه CFR چین رسید، در همان حال که نرخ MEG 18 دلار در هر تن کاهش داشت و به رقم 639 دلار در هر تن به روش CFR چین رسید.

در بازار بالادستی، شاخص C+F ژاپن برای نفتا در حد 25/14 دلار در هر تن کمتر از قبل و به میزان 75/592 دلار در هر تن گزارش شد.

تحلیل بازار MEG آسیا:

 • کاهش قیمت ذغال سنگ گرمایی سبب وضعیت راکد در بازار شده است.
 • نرخ سلف MEG 73/4 درصد در مقایسه روزانه افت کرد.

در بازار داخلی چین، نرخ محصول MEG برای محموله های فوری در این هفته 187 یوان در هر تن پایین آمد و به 4913 یوان در هر تن رسید، حال آنکه نرخ CFR چین 18 دلار در هر تن کاهش داشت و با رقم 693 دلار در هر تن برابر شد.

وضعیت کلی بازار در چین در هفته گذشته افت کرد در حالی که تا پیش از 12 می قیمت‌ها روندی صعودی را سپری کرده بودند.

نرخ سلف محصول ذغال سنگ برای سپتامبر 2021 در بازار بورس ژنگژو 59 یوان در هر تن، یا 51/6 درصد، کاهش پذیرفت و در حد 8/847 دلار در هر تن قرار گرفت.

نرخ سلف MEG نیز در بازار بورس دالیان چین برای سپتامبر 2021 برابر با 244 یوان، یا 73/4 درصد، پایین آمد و با رقم 4911 یوان در هر تن برابر گردید.

پروپیلن آسیا: نرخ CFR چین 45 دلار در هر تن به دلیل عرضه کم بالا رفت.

 • نرخ پروپیلن شاندونگ 50 یوان در هر تن رشد یافت.
 • شرکت تیانجین بوهای واحد هیدروژن زدایی خود را پس از تعطیلی غیرمنتظره دوباره به طور کامل به کار گرفت.

در بازار پروپیلن آسیا در هفته گذشته شرایط مطلوب گزارش شد، امری که به دلیل قیمت مناسب پلی پروپیلن و عرضه محدود از سوی کره پدید آمده است.

بهره در بازار پروپیلن شاندونگ از واردات حمایت کرده است. و قیمت پروپیلن شاندونگ در این هفته 8350 یوان در هر تن به شیوه تانکری، یعنی با 50 یوان در هر تن رشد، گزارش گردید.

عرضه از سوی کره جنوبی کماکان محدود بوده است، که باید علت اصلی آن را انجام روند تعمیرات در واحدهای این کشور دانست. لوته کمیکال نیز در این بین قصد دارد واحد متکی بر نفتای خود را تعطیل کند.

این واحد قادر است 1/1 میلیون تن محصول اتیلن را در سال تولید نماید.

در اخبار واحدها گزارش شده است که شرکت تیانجین بوهای چین واحد 600.000 تنی خود را پس از 12 می، پس از تعطیلی ناگهانی در روز قبل به دلیل نقص فنی، دوباره با ظرفیت کامل به کار گرفته است.

تحلیل بازار بوتادین آسیا و خاورمیانه:

 • PTT تایلند مزایده فروش خود را به انجام رساند.
 • عرضه از سوی هندوستان و چین

در این هفته، محصول بوتادین در بازار آسیا در قیاس روزانه پایدار ماند و در نسبت هفتگی 10 تا 20 دلار در هر تن کاهش یافت.

قیمت بوتادین آسیا در مقایسه هفتگی وضعیت مطلوبی داشت، پس از آنکه یک معامله برای محموله ای 5000 تنی با رقمی در حد 960 دلار در هر تن به شیوه فوب کره در بازار معامله شد.

با این حال، رشد قیمت در قیاس هفتگی محدود بوده است و به دلیل گرایش محدود به خرید از سوی چین با محدودیت رودررو مانده است. گفته می شود نرخ محصول در بازار داخلی چین در 14 می در حد 7100 یوان در هر تن بوده است.

مصرف‌کنندگان نهایی در بازار چین ترجیح می‌دهند به معامله محموله های داخلی بپردازند، محموله‌هایی که از نرخ CFR کمتر معامله می شوند.

گفته شده است در حد 7000 تن بوتادین نیز از سوی ایران روانه چین شده است.

تولیدکنندگان چینی همچنان نسبت به صادرات به کره جنوبی علاقه‌­مند هستند.

تحلیل بازار PVC آسیا و خاورمیانه:

مبنای سنجش پلتس:

در این هفته، نرخ محصول PVC در بازار آسیا به شیوه CFR جنوب شرق آسیا 30 دلار در هر تن در قیاس هفتگی افت کرد و به رقم 1480 دلار در هر تن رسید، که بیش از یک ایده خرید در حد 1350 دلار در هر تن به شیوه CFR جنوب شرق آسیا بوده است. گفته شده است بحث‌ها برای محموله‌های ژوئن از هفته بعد رشد خواهد یافت.

نرخ CFR چین برای PVC در این هفته ثابت و در حد1420 دلار در هر تن گزارش شد. وضعیت بازار در این هفته تضعیف گردید، ولی بازار محلی چین با رشد همراه بود.

نرخ محصول متکی بر اتیلن 100 یوان در هر تن در قیاس هفتگی بالاتر رفت و به رقم 9700 یوان در هر تن رسید، در حالی که محصول متکی بر کاربید در حد 300 یوان در هر تن بالاتر از قبل و برابر با رقم 9300 یوان در هر تن گزارش شد. نرخ محصول در بازار داخلی چین بر مبنای تراز وارداتی اینک در حد 1280 تا 1335 دلار در هر تن بوده است.

نرخ PVC هندوستان به شیوه CFR در این هفته 40 دلار در هر تن کمتر شد و به رقم 1550 دلار در هر تن در روز 12می رسید.

تحلیل بازار LDPE آسیا و خاورمیانه:

مبنای سنجش پلتس:

نرخ محصول LDPE در این هفته به طور عمده ثابت بود و برابر با 1350 دلار در هر تن به شیوه CFR شرق دور اعلام گردید، یعنی در حد میان روز که مورد قبول دست اندرکاران بازار بوده است.

نرخ CFR جنوب شرق آسیا (ویتنام) در این هفته در حد 1520 دلار در هر تن اعلام شد، و نسبت به هفته قبل پایدار بود، یعنی کمتر از شاخص‌های فروشِ 1560 تا 1600 دلار در هر تن.

نرخ LDPE در بازار داخلی چین در حد 10400 یوان در هر تن به شیوه درب کارخانه، یعنی 400 یوان در هر تن کمتر از قبل اعلام گردید.

تحلیل بازار LLDPE آسیا و خاورمیانه:

مبنای سنجش پلتس:

نرخ محصول LLDPE در این هفته در کل پایدار ماند و برابر با رقم 1060 دلار در هر تن به شیوه CFR شرق دور اعلام شد، که بر اساس شناسه‌های قابل معامله در بازار به دست آمده است.

نرخ CFR جنوب شرق آسیا (ویتنام) در این هفته ثابت و برابر با 1120 دلار در هر تن ماند، رقمی که برپایه شناسه‌های به دست آمده در حد 1120 تا 1140 دلار در هر تن تعیین گردیده است. شاخص جنوب آسیا (هند) در این هفته در حد 50 دلار در هر تن کمتر از قبل و برابر با 1150 دلار در هر تن به شیوه CFR گزارش گردید.

در بازار داخلی چین نیز محصول LLDPE در حد 8500 یوان در هر تن با توجه به رقم بحث‌ها در حد 8400 تا 8600 یوان در هر تن به دست آمده است.

تحلیل بازار HDPE آسیا و خاورمیانه:

مبنای سنجش پلتس:

در این هفته، نرخ محصول HDPE در بازار آسیا ثابت بود و برابر با میزان 1070 دلار در هر تن به شیوه CFR شرق دور اعلام شد، که بر اساس ارقام قابل معامله در همین حد به دست آمده است.

نرخ محصول فیلم در این هفته برابر با 1130 دلار در هر تن به شیوه CFR جنوب شرق آسیا (ویتنام) گزارش شد، که 20 دلار در هر تن کمتر از آخرین ارزیابی است، البته با احتساب شاخص‌های قابل معامله در حد 1120 تا 1130 دلار در هر تن. نرخ محصول HDPE به شیوه CFR هندوستان یا جنوب آسیا در این هفته در حد 1250 دلار در هر تن اعلام شد، که برپایه شاخصها قابل معامله به دست آمده است.

نرخ محصول نخ در بازار در این هفته در نسبت هفتگی ثابت و برابر با رقم 1080 دلار در هر تن به شیوه CFR شرق دور اعلام شد، که بیش از ایده خرید اعلام شده در حد 1040 دلار در هر تن بوده است. نرخ همین محصول به شیوه CFR جنوب شرق آسیا (ویتنام) 1120 دلار در هر تن، بر مبنای اختلاف 40 دلاری با شاخص چین، ارزیابی گردید.

در بازار داخلی چین، در این هفته محصول HDPE در حد 8500 یوان در هر تن به شیوه درب کارخانه در شرق این کشور، یعنی ثابت نسبت به هفته قبل ارزیابی شد.

تحلیل بازار HDPE بازیافتی آسیا:

مبنای سنجش پلتس:

در این هفته، محصول HDPE بازیافتی نسبت به هفته قبل بی تغییر و برابر با نرخ 900 دلار در هر تن به شیوه فوب جنوب شرق آسیا اعلام گردید، در حالی که میزان بحثها در بازار نیز بسیار اندک بوده است.

تحلیل بازار PP آسیا:

مبنای سنجش پلتس:

نرخ محصول رافیا به شیوه CFR شرق دور در این هفته پایدار و در حد 1130 دلار در هر تن باقی ماند، که کمتر از شاخص 1140 دلار در هر تنی برای فروش بوده است؛ در این بین نرخ قابل معامله در بازار نیز در حد 1150 دلار در هر تن اعلام شده است. این ارزیابی نشانگر 10 دلار در هر تن کاهش نسبت به آخرین ارزیابی است.

نرخ محصول تزریقی به شیوه CFR شرق دور بی تغییر نسبت به روز قبل و برابر با رقم 1130 دلار در هر تن اعلام شد.

نرخ محصول PP فوری در بازار داخلی چین 120 یوان در هر تن بالاتر رفت و به رقم 8900 یوان در هر تن رسید، رقمی که برپایه شاخصهای 8600 تا 8950 یوان در هر تن در بازار به دست آمده است.

در جنوب شرق آسیا، نرخ محصول رافیا 15 دلار در هر تن در این هفته افت کرد و به رقم 1225 دلار در هر تن به شیوه CFR جنوب شرق آسیا رسید، رقمی که با برخی معاملات به نرخ 1200 تا 1250 دلار در هر تن همسویی دارد.

نرخ رافیا در جنوب آسیا به شیوه CFR در این هفته در حد 50 دلار در هر تن کمتر از قبل و برابر با 1350 دلار در هر تن اعلام گردید، که با رقم شاخص‌های اعلام شده در حد 1280 تا 1400 دلار در هر تن برای CFR هندوستان و پاکستان همسویی دارد؛ گفتنی است در این منطقه میزان تقاضا در بازار کمتر شده است.

تحلیل بازار PS آسیا:

مبنای سنجش پلتس:

نرخ محصول عمومی PS به شیوه CFR چین در این هفته 60 دلار در هر تن بالاتر رفت و به قم 1450 دلار در هر تن رسید، رقمی که با احتساب شاخص قابل معامله این محصول در حد 1450 دلار در هر تن در چین و ایده خرید در حد 1430 تا 1450 دلار در هر تن به دست آمده است.

نرخ CFR جنوب شرق آسیا در آخرین ارزیابی 30 دلار در هر تن بیش از قبل و در حد 1570 دلار در هر تن اعلام شد، که برپایه معاملاتی به رقم 1565 تا 1570 دلار در هر تن به دست آمده است.

نرخ محصول HIPS در این هفته ثابت و در حد 1800 دلار در هر تن به شیوه CFR چین اعلام شد، که بر اساس یک معامله به همین شیوه به دست آمده است. نرخ محصول CFR جنوب شرق آسیا نیز برای محصول مذکور در حد 1940 دلار در هر تن تعیین گردیده است.

تحلیل بازار ABS آسیا:

مبنای سنجش پلتس:

نرخ محصول ABS در این هفته در آسیا 15 دلار در هر تن پایین آمد و به میزان 2405 دلار در هر تن به شیوه CFR چین رسید، رقمی که منطبق بر شاخص‌های قابل معامله در حد 2395 تا 2405 دلار در هر تن به دست آمده است.

نرخ CFR جنوب شرق آسیا در آخرین ارزیابی در حد 15 دلار در هر تن کمتر از قبل در قیاس هفتگی و در حد 2405 دلار در هر تن اعلام شد.

تحلیل بازار PTA آسیا و خاورمیانه:

 • – بخش پلی استر چین به دلیل ضعف تقاضا میزان تولید را می کاهد.
 • – خریداران PTA در هند به دلیل شیوع کرونا در حاشیه مانده اند.

نرخ محصول PTA در آسیا در این هفته 25 دلار در هر تن کاهش یافت و در مقایسه هفتگی به نرخ 653 دلار در هر تن به شیوه CFR چین در روز 14 می رسید، در حالی که تقاضا رو به کاهش گذاشته است و بازار بالادستی پاراکسیلن نیز با افت همراه بوده است.

نرخ سلف محصول PTA در چین 76/4 درصد در این هفته کمتر شد و در حد 4604 یوان در هر تن برای محموله های سپتامبر قرار گرفت، رقمی که در بورس ژنگژو به دست آمد.

میزان صادرات در بازار پایین دستی منسوجات پس از تعطیلات در چین اندک گزارش شده است.

در سایر بخشها، اعلام شده است که معاملات محلی در بازار فیزیکی برای محموله های دلاری محدود بوده است در حالی که اغلب خریداران نیز در حاشیه مانده اند.

در هندوستان، یک هفته دیگر بدون معامله سپری گردید، وضعیتی که به دلیل قرنطینه و منع تردّد در این کشور پدید آمده است؛ در حال حاضر خریداران در این کشور به انتظار وضعیت در آینده نشسته اند.

گفته شده است که میزان عملیات در بخش پلی استر اخیراً 60 تا 70 درصد بوده است.

تحلیل محصول PET آسیا:

مبنای سنجش پلتس:

نرخ محصول PET در بازار آسیا به شیوه فوب شمال شرق آسیا در این هفته در حد 940 دلار در هر تن اعلام شد، که کمتر یکی از پیشنهادها به رقم 940 دلار در هر تن به شیوه فوب چین و 1100 دلار در هر تن به شیوه فوب تایوان بوده است.

نرخ فوب جنوب شرق آسیا در این هفته نسبت به هفته قبل ثابت ماند و با رقم 1005 دلار در هر تن اعلام گردید.

نرخ محصول فوری در بازار داخلی چین POY150D/48F در این هفته ثابت ماند و در حد 7520 یوان در هر تن گزارش شد، رقمی که برپایه شاخص‌ها قابل معامله در حد 7400 تا 7650 یوان در هر تن به دست آمده است.

منبع: platts

نظر خود را بنویسید