به وب سایت گروه مشاور سرمایه گذاری معیار خوش آمدید

همواره یکی از اهداف شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار ارائه خدمات مالی و شرکتی به طیف وسیعی از نهادهای سرمایه‌گذاری است؛ در همین راستا با ارائه خدمت ارزش‌گذاری و بهره‌گیری از توان علمی و تجربه کارشناسان و مشاوران خود، اقدام به تهیه و ارائه محصولات متنوع مالی به شرکت‌های دولتی و خصوصی و دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرایی کرده‌ایم.

برای دستیابی به این مهم نیاز به تجهیز دانش و تخصص‌های متعدد نظیر مدیریتی مالی، حسابداری، حقوق و تسلط به شرایط بین‌المللی است که  معیار با جذب و بهره‌گیری از مدیران، کارشناسان و مشاوران مجرب و تحصیل کرده، توانسته است تا زمینه‌‌های دستیابی به آن‌را فراهم سازد.

نزدیک شدن به تمایلات شرکت‌ها، حفظ مصالح و منافع بلندمدت آن‌ها از طریق افزایش اثربخشی و کیفیت خدمات، در کنار توجه در تسریع زمان اجرا، از اصول مهم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در ارائه خدمات مالی شرکتی است.

خدمات مالی شرکتی معیار شامل چه مواردی می‌شود؟

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر از خدمات مالی و شرکتی، به لینک مشاوره مراجعه کنید