به وب سایت گروه مشاور سرمایه گذاری معیار خوش آمدید
1 - معمولاً وضعیت پس انداز شما به چه صورت است؟

2 - میزان آشنایی شما با امور سرمایه گذاری در اوراق بهادار چقدر است؟

3 - اگر ارزش سرمایه گذاری شما در یک دوره کوتاه مدت – مثلاً دو هفته- ۶ درصد کاهش یابد، چه عکس العملی خواهید داشت؟ (اگر در گذشته چنین چیزی را تجربه کرده اید، همان واکنشی را که انجام دادید انتخاب نمایید)

4 - اگر ارزش سرمایه گذاری شما در یک دوره کوتاه مدت – مثلاً سه ماه- ۴۰ درصد کاهش یابد، چه عکس العملی خواهید داشت؟ (اگر در گذشته چنین چیزی را تجربه کرده اید، همان واکنشی را که انجام دادید انتخاب نمایید)

5 - اگر مایل به سرمایه گذاری در سهام شرکت ها هستید، کدام یک از موارد زیر را ترجیح می دهید؟

6 - اگر ناچار باشید بین دو شغل، یکی با امنیت شغلی بالا و حقوق معقول و دیگری با امنیت کمتر ولی حقوق بالا، یکی را انتخاب نمایید، کدام یک را بر می گزینید؟

7 - اگر یک ثروت قابل توجه به طور غیر منتظره، مثلاً یک ارث قابل توجه به دست آورید، با آن چه خواهید کرد؟

8 - دیدگاه شما هنگام انجام یک سرمایه گذاری چیست؟

9 - فکر می‌کنید تا چه حد برای تامین هزینه‌های معمول زندگی تان به درآمد این سرمایه‌گذاری وابسته باشید؟

10 - منبع عمدۀ کسب اطلاعات اقتصادی شما کدام است؟

11 - آیا تاکنون برای انجام سرمایه‌گذاری، وجهی از دیگران قرض گرفته‌اید؟

12 - درصورتی‌که قصد دارید به یک مسافرت تفریحی بروید، کدام گزینه به رفتار شما قبل از این سفر نزدیک تر است؟

13 - فرض کنید مدت ۶ ماه است سرمایه‌گذاری انجام داده اید و پس از گذشت این مدت سرمایه‌گذاری شما با زیان مواجه شده است، واکنش شما چیست؟

14 - اگر پس اندازی داشته باشید که آن را طی چند سال به دست آورده باشید، چگونه آن را سرمایه‌گذاری می‌کنید؟

15 - درصورتی‌که شرکتهای بیمه خدمات بیمه مناسب ارائه کنند، در کدام یک از موارد زیر اقدام به تهیه بیمه نامه می‌کنید؟

16 - اگر امکان سرمایه‌گذاری مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان داشته باشید، کدام فرصت سرمایه‌گذاری را ترجیح می‌دهید؟

17 - به نظرتان اگر از دوستانتان دربارۀ شخصیت شما سوال شود، توصیف آنها در مورد شما به کدام مورد زیر نزدیک‌تر است:

18 - فرض کنید برای یک سفر جالب برنامه‌ریزی کرده‌اید که همیشه امکان آن برایتان میسر نیست، قبل از سفر به طور ناگهانی کار خود را از دست می‌دهید، واکنش شما در خصوص این مسافرت به چه صورت خواهد بو؟