به وب سایت گروه مشاور سرمایه گذاری معیار خوش آمدید

1-تضاد منافعی که ممکن است بین شرکت سبدگردانی، اشخاص وابسته و کارکنان وی با مشتریان، به دلیل ارائه‌ خدمات به‌وجود آید.

تضاد منافعی در مسیر ارائه‌ی خدمات مختلف بین منافع این شرکت یا اشخاص وابسته و کارکنان وی با مشتریان وجود ندارد.

مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل شرکت سبدگردانی در صورتی‌که تضاد منافع میان مشاور سرمایه‌گذاری و مشتری به‌وجود آید، اولویت با مشتری خواهد بود.

در صورتی‌که شرکت مشاور یا کارکنان وی ذی‌نفع باشند، مطابق ماده ۱۹ دستورالعمل شرکت سبدگردان،گزارش آن‌را افشا می‌نمایند.

در جهت کاهش و حل ‌و ‌فصل تضاد منافع احتمالی، علاوه بر دستورالعمل شرکت سبدگردانی و بخش نامه‌ها و نظارت‌های سازمان بورس اوراق‌بهادار، در داخل شرکت نیز رویه‌های حفظ و نگهداری اطلاعات مشتریان شرکت سبدگردانی طراحی و تصویب شده است.

2-هر گونه رابطه‌ تجاری که شرکت سبدگردانی با دیگران داشته و یا با خدماتی که ارائه می‌دهد، در تضاد است. (نظیر توافق با یک یا چند کارگزار برای ارجاع مشتریان خود به آن‌ها)

شرکت هیچ‌گونه رابطه‌ی تجاری اساسی با دیگران به‌صورتی که با خدمات آن در تضاد باشد ندارد.

3-هرگونه منافعی که در نتیجه‌ی عمل مشتری به توصیه‌ی شرکت سبدگردانی ، نصیب شرکت سبدگردانی می‌شود (نظیر دریافت بخشی از کارمزد کارگزاری از شرکت کارگزاری که واسطه‌ی معاملات مشتریان شرکت سبدگردانی می‌شود)

این شرکت به استثنای کارمزد دریافتی از شرکت سبدگردانی ، منفعت دیگری از این طریق ندارد.

4-هرگونه منافعی که ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری برای اشخاص ثالث به استثناء کارکنان شرکت، به‌وجود می‌آورد.

ارائه‌ی خدمات این شرکت به صورت مشاوره به مشتری، برای اشخاص ثالث منفعتی به‌وجود نمی‌آورد.

5-هرگونه سمت یا شغلی که هر یک از اعضای هیأت‌مدیره، مشاوران، تحلیل‌گران، کارشناسان و یا نمایندگان شرکت سبدگردانی در سایر شرکت‌ها پذیرفته یا به آن اشتغال دارند (اعم از تمام‌وقت، نیمه‌وقت یا پاره‌وقت) تمامی اطلاعات مورد نیاز در قسمت اطلاعات افراد در بخش مشخصات اعضا منتشر شده است